Pogoda Nowy Sącz

28

Dzisiaj jest: 28. 09. 2023 Dni od początku roku: 270 Dni do końca roku: 94
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

PWSZ uczestnikiem porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

PWSZ uczestnikiem porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Przedstawiciele 9 ministerstw, na czele z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnikiem Rządu do spraw odnawialnych źródeł energii, w tym Ministerstwa Edukacji i Nauki, 6 szeroko rozumianych grup podmiotów branżowych (około 200) – od inwestorów, poprzez organizacje działające na rzecz dostaw i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, jednostek finansowych i ubezpieczeniowych, samorządów, instytutów badawczo -rozwojowych i wyższych uczelni – w tym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, podpisali w Warszawie (15 września br.) „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”.

Sądecką Uczelnię reprezentował i dokument podpisał prorektor ds. nauki i rozwoju dr Marek Reichel.

Prace nad nim prowadzone były od podpisania 1 lipca 2020 roku „Listu intencyjnego” o współpracy w zakresie określonym przez finalny dokument – „Porozumienie sektorowe”. Przesłanką działania jest budowa i rozwój nowego sektora polskiej gospodarki, w obszarze odnawialnych źródeł energii, jakim jest morska energetyka wiatrowa.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar oddelegował do prac w zespołach roboczych przygotowujących „Porozumienie sektorowe” dr. hab. inż. Józefa Ciułę.

Cele morskiej energetyki wiatrowej

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce ma się opierać na maksymalizacji udziału rodzimych podmiotów w łańcuchu dostaw w procesie budowy morskich farm wiatrowych. Ten nowy, rodzący się sektor gospodarki, ma być jednym z kluczowych ogniw transformacji gospodarczej Polski (…) „zapewniający rozwój, podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorców, bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne naszego kraju w oparciu o własne, stabilne, zeroemisyjne – odnawialne źródła energii (…)” – czytamy w „Porozumieniu sektorowym”.

Zadania dla uczelni

Jednym z zadań, jakie przed jednostkami badawczo – rozwojowymi i szkolnictwem wyższym stawia „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” jest przygotowanie kadry fachowców, którzy na każdym etapie łańcucha powstawania elektrowni wiatrowych, będą mogli sprostać temu wyzwaniu. Oznacza to, że wyższe uczelnie techniczne będą tworzyć i otwierać kierunki kształcące studentów dla tego nowego działu gospodarki.

W „Porozumieniu sektorowym” zapisano m.in.: „System nauczania dla przyszłych pracowników branży MEW (morskiej energetyki wiatrowej) powinien być spójny i jednolity, uwzględniając rozbudowany system odbywania praktyk i staży dla uczniów i studentów. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego powinny zostać określone zawody – na potrzeby branży MEW, a także należy wprowadzić możliwość pozyskania dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz potwierdzania kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji na potrzeby branży MEW. Dla realizacji celów strategicznych niniejszego Porozumienia podmioty (jednostki)- systemu oświaty, podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową, badawczą lub naukową powinny zapewniać odpowiednio dużą liczbę miejsc do kształcenia. Silna współpraca pomiędzy szkolnictwem a sektorem badań i rozwoju, a także- wykorzystanie przy zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz walidacji do uprawnień i certyfikatów instytucji technicznych (…), będzie potęgować efekty uczenia się. Realizacji celów przysłuży się przekwalifikowanie pracowników z sektorów objętych- transformacją energetyczną (w szczególności górnictwa).”

Czy sądecka Uczelnia wpisze się w „Porozumienie sektorowe”?

M.in. na to pytanie odpowiedź da Ministerstwo Edukacji i Nauki, bowiem ono, w porozumieniu z innymi resortami i podmiotami sygnującymi dokument określać będzie, które uczelnie otwierać będą kierunki dla branż związanych z morską energetyką wiatrową i dla ilu studentów.

Atutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest kształcenie studentów w Instytucie Technicznym w specjalności z pogranicza ekoenergetyki – odnawialne źródła energii.


Źródło: PWSZ, fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować