Pogoda - Sądeckie.pl

27

Dzisiaj jest: 27. 09. 2021 Do końca roku: 95 dni
Jakość Powietrza

Radni Gminy: Korzenna, Chełmiec oraz Łącko uchwalili budżet na 2021 rok

Radni Gminy: Korzenna, Chełmiec oraz Łącko uchwalili budżet na 2021 rok

Dzisiaj (29 grudnia) Rada Gminy Korzenna, Łącko oraz Chełmiec przyjęły projekty budżetu na 2021 rok.

Rada Gminy Korzenna zrobiła to jednogłośnie. Mimo pandemii głównym założeniem przyjętego projektu budżetu na 2021 rok jest inwestycyjna ofensywa. – To najskuteczniejszy sposób na walkę z gospodarczymi problemami – podkreślał wójt Leszek Skowron.

Na wydatki majątkowe zwane potocznie inwestycyjnymi zaplanowano blisko 20 mln zł. Obejmują one kilkanaście pozycji. Wśród nich najbardziej kosztowne to m.in.: dokończenie wieloletniego zadania tj. budowy hali sportowo-widowiskowej w Korzennej (1,2 mln zł), budowa sali gimnastycznej przy SP w Łęce (2,5 mln zł), budowa krytego basenu w Korzennej (5 mln zł), termomodernizacja budynku SP w Korzennej (ponad 2,54 mln zł), rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (880 tys. zł), budowa i modernizacja infrastruktury drogowej (1,8 mln zł), a także niezbędna m.in. ze względów sanitarnych i przeciwpożarowych rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Korzennej oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (5 mln zł).

Jak podkreślał wójt Leszek Skowron znajdujące się w uchwale inwestycje wcale nie muszą wyczerpywać listy zadań realizowanych w przyszłym roku. – O ile uda się pozyskać dodatkowe środki, to będziemy mogli jeszcze na ten temat dyskutować – objaśniał. W ocenie radnych zaplanowane przedsięwzięcia już teraz prezentują się imponująco. - Budżet jest bardzo ambitny, czy wręcz rekordowy, jak na czasy w których przyszło nam żyć. Trzymam kciuku za pana wójta i urzędników, by udało się go zrealizować – komentował Szymon Semla, Przewodniczący Rady Gminy. Z kolei radny Alojzy Janusz zaznaczył, że budżet spełnia oczekiwania mieszkańców, a wiceprzewodniczący Rady Jacek Fornagiel podkreśla, że taki budżet stawia radnych w komfortowej sytuacji. – To jest budżet rozwoju, który w wielu innych gminach mógłby być tylko budżetem marzeń.

Podczas ostatniej w tym roku Sesji Rady Gminy Łącko, oddano pod głosowanie szereg projektów uchwał wśród których znalazł się strategiczny dokument, jeżeli chodzi o gminne finanse, czyli projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łącko na 2021 rok oraz projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2021-2034.

Wszystkie procedowane uchwały zyskały aprobatę większości obradujących i zostały przyjęte przez Radę Gminy.

Z kolei w Gminie Chełmiec uchwalony budżet na 2021 rok jest jednym z najwyższych w historii gminy pod względem dochodów i wydatków. Rada gminy w głosowaniu była prawie jednomyślna, na 20 radnych głosujących, 18 radnych głosowało za przyjęciem budżetu nie było głosów przeciw i tylko dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Jak wynika z uchwalonego budżetu dochody gminy na 2021 rok planowane są na poziomie ponad 180 mln zł w tym 6 mln zł stanowią dochody majątkowe. Należy podkreślić, że gmina Chełmiec planując dochody ma stawki podatkowe jedne z najniższych w Polsce i w regionie.

Wydatki budżetowe na rok 2021 planowane są na kwotę ponad 174 mln zł  z czego blisko 17 mln zł stanowią wydatki majątkowe.

W 2021 roku planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 6,2 mln zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Największe składniki dochodów gminy Chełmiec stanowią planowane dochody od osób prawnych, osób fizycznych na poziomie 50 mln zł, dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych na poziomie 46 mln zł, subwencja ogólna oraz oświatowa z budżetu państwa na poziomie 44 mln zł.

Zadłużenie na koniec 2021 roku planowane jest na poziomie 23 mln zł a w kolejnych 6 latach planowana jest całkowita spłata zadłużenia gminy.

W 2021 roku największą część wydatków budżetowych pochłonie oświata i wychowanie kwota 52 mln zł, świadczenia wychowawcze ( w tym świadczenia rodzinne, program 500+) kwota 49 mln zł, gospodarka komunalna ( w tym wydatki na infrastrukturę i utrzymanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, oświetlenie uliczne) kwota 33 mln zł, drogi publiczne 10 mln zł.

Wydatki majątkowe na rok 2021 rok planowane są na poziomie 17 mln zł, z czego największe kwoty dotyczą:

 • 10,7 mln zł wydatki związane z infrastrukturą wodociągowo i sanitacyjną wsi,
 • 4,6 mln zł wydatki na realizację wydatków związanych z dofinansowaniem do instalacji do odnawialnych źródeł projekt partnerski gminy Chełmiec ze Stowarzyszeniem LGD Korona Sądecka.

W budżecie gminy Chełmiec na rok 2021 zaplanowano realizację 30 zadań inwestycyjnych w tym:

 1. Modernizacja sieci wodociągowej wraz z monitoringiem kwota 7 726 000 zł,
 2. Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka projekt partnerski kwota 4 609 232 zł,
 3. Uzbrojenie studni na ujęciach wody w Marcinkowicach kwota 1 475 903 zł,
 4. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji w rej. Ul. Batalionów Chłopskich wraz z budową kanalizacji deszczowej kwota 673 000 zł,
 5. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Chełmiec (Niskowa, Boguszowa) kwota 666 820 zł,
 6. Zakup nieruchomości kwota 450 000 zł,
 7. Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w m. Chełmiec, ul. Szeroka i Witosa kwota 170 000 zł,
 8. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m. Librantowa, Klimkówka etap II kwota 137 500 zł,
 9. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego związanego z obsługą finansową gminy i jednostek podległych kwota 135 000 zł,
 10. Zakup samochodu z lawetą na wodociągi kwota 115 000 zł,
 11. Zakup samochodu dla pracowników wodociągów kwota 110 000 zł,
 12. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne do dyspozycji Wójta kwota 100 000 zł,
 13. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Rdziostów kwota 90 000 zł,
 14. Projekt budowy kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Librantowa, Naściszowa, Klimkówka i Ubiad kwota 80 200 zł,
 15. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Chełmiec kwota 75 000 zł,
 16. Projekt budowy zbiornika na wodę na Klimkówce kwota 73 800 zł,
 17. Zakup samochodu do przewozu pracowników drogowych kwota 70 000 zł,
 18. Projekt budowy wodociągu w m. Wola Kurowska oraz Kurów kwota 60 000 zł,
 19. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej do nowo projektowanego zbiornika na Klimkówce kwota 50 000 zł,
 20. Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowice Zasmolnicze kwota 45 500 zł,
 21. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi w Marcinkowicach „Nad Szkołą” kwota 30 000 zł,
 22. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mostku na potoku Biczyczanka w miejscowości Chełmiec kwota 29 520 zł,
 23. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Chełmiec dz. 446 i 441 kwota 24 000 zł,
 24. Projekt kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gaj – Świniarsko oraz Chełmiec kwota 20 000 zł,
 25. Wymiana sieci kanalizacji w miejscowości Świniarsko kwota 18 000 zł,
 26. Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chełmiec dz.620 (12,13..) miedzy ulicami Szeroka-Świerkowa kwota 15 500 zł,
 27. Projekt placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Świniarsko kwota 15 000 zł,
 28. Projekt przebudowy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej ulica Szeroka i Boczna w Chełmcu kwota 12 000 zł,
 29. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Biczyce Dolne kwota 7 200 zł,
 30. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rdziostów kwota 5 000 zł.

 

Źródło: Gm. Korzenna, Gm. Łącko, Gm. Chełmiec, fot. ilustracyjna

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować