Rozmowy o bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych w sądeckim ratuszu

Rozmowy o bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych w sądeckim ratuszu

We czwartek 10 stycznia w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza odbyło się posiedzenie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Zgromadzonych na spotkaniu powitał zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Artur Bochenek oraz p.o. dyrektora Wydziału Zarządzenia Dawid Kudełka, po czym przedstawiono Plan Pracy w kontekście organizacji w naszym mieście akcji Bezpieczne Ferie 2019.

 

Na podstawie meldunków przedstawicieli zaangażowanych instytucji dokonano oceny pełnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie zimowego wypoczynku „Bezpieczne Ferie 2019”, rozpoczynającym się 14 stycznia. 

 

Podczas spotkania przedstawiono również bieżące informacje dotyczące udzielania wsparcia i pomocy osobom starszym, chorym i bezdomnym w okresie zimy 2018/2019. 

 

Wśród zebranych na posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego byli m.in. przedstawiciele służb mundurowych straży pożarnej, policji i straży miejskiej, dyrektorzy wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta oraz reprezentanci jednostek podległych.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować