Ruch Narodowy składa petycje z wnioskiem o przyjęcie uchwał przeciwko segregacji mieszkańców w Podegrodziu i Gródku nad Dunajcem

Członkowie nowosądeckiego oddziału Ruchu Narodowego, złożyli petycje z wnioskiem o przyjęcie uchwał przeciwko segregacji mieszkańców w zależności od tego, czy są zaszczepieni, czy niezaszczepieni na COVID-19.

Ruch Narodowy składa petycje z wnioskiem o przyjęcie uchwał przeciwko segregacji mieszkańców w Podegrodziu i Gródku nad Dunajcem

Obecnie petycje te złożono w dwóch gminach tj. Podegrodzie i Gródek nad Dunajcem. Jak informuje Wojciech Jaskółka sekretarz małopolskiego Ruchu Narodowego petycje te złożono na prośbę mieszkańców rzeczonych gmin.


Chcemy podkreślić, iż nasza inicjatywa wynika z niepokojących wieści, które docierają z zachodnich krajów, gdzie osoby niezaszczepione na covid19 nie są wpuszczane do miejsc pracy, obiektów handlowych, gastronomicznych, obiektów związanych z wypoczynkiem, rekreacją i kulturą. Co więcej, w Polsce w wielu zakładach pracy, placówkach medycznych stosowany mniej lub bardziej formalny podział na osoby zaszczepione i niezaszczepione na covid19 oraz dyskryminacja osób należących do tej drugiej grupy. W sejmie od czerwca 2021 r. czeka projekt ustawy stop segregacji sanitarnej zgłoszony przez przez koło poselskie Konfederacji oraz kilku posłów Zjednoczonej Prawicy, jednak do dzisiaj projekt ten nie doczekał się wprowadzenia do porządku obrad.


Mając świadomość, iż w zakresie kompetencji samorządów lokalnych leży również stanowienie prawa miejscowego o charakterze kierunkowym, wzywamy radnych, aby przyjęli stosowne uchwały deklarujące niedyskryminowanie mieszkańców ze względu na poddawanie się lub niepoddawanie się jakimkolwiek procedurom medycznym. Postulujemy w szczególności równy dostęp do usług publicznych, do obiektów użyteczności publicznej - które podlegają samorządowi gminy.


Jako nowosądeccy działacze Ruchu Narodowego sprzeciwiamy się łamaniu podstawowych praw obywatelskich zapisanych m.in. w Konstytucji RP z 1997 r. (art. 32, 39). Nie zgadzamy się na jakąkolwiek dyskryminacje ludzi ze względu na poddanie się procedurom medycznym polegającym na przyjęciu szczepionek, zawłaszcza że ich skuteczność i działania niepożądane nie zostały wiarygodnie udokumentowane, a ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki ich przyjmowania nie biorą na siebie ani rządzący ani nawet ich producenci. - Wojciech Jaskółka

Źródło: Nadesłane do redakcji

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować