Pogoda - Sądeckie.pl

30

Dzisiaj jest: 30. 11. 2021 Do końca roku: 31 dni
Jakość Powietrza:

Ruch Narodowy zarzuca nowosądeckiej policji niewłaściwe prowadzenie śledztwa i nie poprzestaje na słowach

Ruch Narodowy zarzuca nowosądeckiej policji niewłaściwe prowadzenie śledztwa i nie poprzestaje na słowach

Działacze Ruchu Narodowego nie ustępują w sprawie umorzonego śledztwa, które było prowadzone przez policję w sprawie dewastacji i profanacji kaplicy Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Sączu.W ramach przypomnienia, chodzi sytuację którą miała miejsce dwa lata temu, kiedy to na murach kaplicy pojawiły się obraźliwe napisy. Nowosądecka policja rozpoczęła śledztwo w spawie ustalenia winnych, lecz to po jakimś czasie zostało umorzone. W tym miejscu sądecki oddział Ruchu Narodowego przystępuje do interwencji oraz kieruje w stronę policji szereg skarg i zażaleń.

Jak informują działacze Ruchu Narodowego:

W sierpniu 2021 r. złożyliśmy skargę na sposób prowadzenia śledztwa przez funkcjonariuszy nowosądeckiej policji, bowiem z ich własnych notatek wynika, iż pomimo że dzień po zajściu zdarzenia ustalili, że na pobliskich budynkach zainstalowane są kamery, to jednak po nagrania do zarządzających monitoringiem, w tym do straży miejskiej, zgłosili się po upływie ponad miesiąca, kiedy to materiał z końca października 2020 r. został usunięty lub nadpisany z uwagi na upływ czasu.

Na rozpatrzenie skargi nadal nie możemy się doczekać, jednak komenda w Nowym Sączu - w skierowanym do nas piśmie - przyznała, iż nie istnieją żadne regulacje, które obligowałyby funkcjonariuszy do niezwłocznego zwrócenia się z prośbą o nagrania z monitoringu w tego typu sprawach. Postanowiliśmy zmienić ten stan rzeczy, dlatego w oparciu o art. 241 KPA sporządziliśmy pismo adresowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji, aby przyjęto stosowne procedury dotyczące czasu, w jakim policjanci mają obowiązek zwrócenia się do właścicieli monitoringu usytuowanego w pobliżu miejsca, w którym dokonano dewastacji.

Mając świadomość, iż w naszym regionie funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu, a która to z ramienia władz samorządowych na mocy ustawy o samorządzie powiatowym ma prawo zapytać komendanta policji o sprawy istotne dla mieszkańców, skierowaliśmy petycję do tejże komisji, aby skorzystała z przysługującego jej uprawnienia i zażądała od komendanta nowosądeckiej policji sprawozdania z przebiegu śledztw dotyczących dewastacji obiektów kultu religijnego na terenie Nowego Sącza i powiatu.Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Nowaczek ~ 1 miesiąc temu

0

Trzeba było napisać, że jest podejrzenie, że winny czy też winni prawdopodobnie nie mieli maseczek. Zaraz by ich znaleźli.


Zaloguj sie aby komentować