Ruszyła budowa obwodnicy Chełmca

Rozpoczęły się prace budowlane związane z budową obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Swietelsky Rail Polska oraz Swietelsky AG z siedzibą w Linzu. Koszt zadania wynosi prawie 50 mln zł.

Ruszyła budowa obwodnicy Chełmca

Zgodnie z umową obwodnica ma powstać w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia jej podpisania. Do tego czasu nie będzie wliczony okres zimowy, czyli od 1 grudnia do 31 marca 2022 roku.


W ramach przedsięwzięcia, wykonawca wybuduje około półtora kilometra odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z budową dwóch mostów i dwóch wiaduktów. Ponadto zaplanowano przebudowę i rozbudowę dróg poprzecznych wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.


Przypomnijmy, że inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023, a Gmina Chełmiec w ramach przygotowywania dokumentacji do tej inwestycji wydała w październiku 2018 roku decyzje środowiskową.


Źródło: Gm. Chełmiec

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować