Powiaty: gorlicki, limanowski i nowosądecki z dofinansowaniem z RFRD na remonty dróg

Infrastruktura drogowa jest kluczowym elementem dla rozwoju lokalnego. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą łatwiej dotrzeć do swoich klientów, a turystyka może się rozwijać. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to inicjatywa, która wspiera samorządy w budowie i modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Cieszę się, że wiele gmin i powiatów z Małopolski skorzystało z tej szansy i podpisało umowy na realizację ważnych inwestycji drogowych – powiedział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Powiaty: gorlicki, limanowski i nowosądecki z dofinansowaniem z RFRD na remonty dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – pomoc dla samorządów

W Starostwie Powiatowym w Gorlicach, delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – w Nowym Sączu i Starostwie Powiatowym w Limanowej wicewojewoda Mateusz Małodziński podpisał umowy z samorządowcami z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego i limanowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


W podpisaniu umów uczestniczyli także przedstawiciele parlamentu. Byli to wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, posłowie Barbara Bartuś, Anna Paluch, Arkadiusz Mularczyk, Patryk Wicher, senatorowie Jan Hamerski, Wiktor Durlak.


Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego z subregionu nowosądeckiego

II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński podpisał dzisiaj umowy na łączną kwotę prawie 14,4 mln zł. Dotyczą one 32 zadań, w tym 4 na drogach powiatowych i 28 na drogach gminnych.


Najwięcej pieniędzy – ponad 6,7 mln zł – otrzymają jednostki samorządu terytorialnego z powiatu nowosądeckiego. Prawie 4,8 mln zł dostaną samorządy z powiatu limanowskiego, a prawie 2,9 mln zł z powiatu gorlickiego.


Dofinansowanie wynosi od 50% do 80% kosztów i waha się od ponad 100 tys. zł (jak w przypadku gmin Łukowica, Gródek nad Dunajcem, Uście Gorlickie) do ponad 800 tys. zł (jak w przypadku miasta Nowy Sącz i gminy Korzenna). Ponad 1 mln zł dofinansowania otrzymały powiaty: powiat gorlicki – 1,3 mln zł, powiat nowosądecki 1,8 mln zł, powiat limanowski – 1,2 ml


Polska korzysta z rządowych środków na rozwój zrównoważony. Dziś podpisałem umowy na inwestycje infrastrukturalne w gminach takich jak: Łukowica, Ropa czy Grybów. W Nowym Sączu i Gorlicach będą też remonty dróg. Polskie drogi zmieniają się na lepsze. Nie ma podziału na duże i małe gminy – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.


Trzy tygodnie temu ogłoszono wyniki naboru na dofinansowanie remontów dróg powiatowych i gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To ponad 73 mln zł dla Małopolski na 162 inwestycje. To nabór dodatkowy, który ma poprawić stan nawierzchni dróg. Niektóre drogi nie potrzebują wielkiej modernizacji, tylko remontu nakładkowego. RFRD w Małopolsce to prawie 1,3 mld zł; ponad 1,2 tys. km dróg i 1173 zadania! Małopolska to wielki plac budowy. Dodam, że w naborze na 2024 rok do Małopolski może trafić prawie 229 mln zł na nowe zadania i prawie 72 mln zł na zadania wieloletnie! Systematycznie poprawiamy infrastrukturę drogową, bo to ważne dla wszystkich mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować