Pogoda - Sądeckie.pl21

Dzisiaj jest: 21. 06. 2021
Do końca roku: 193 dni
Jakość Powietrza

„Rzecz z drugiej strony - nowa trasa zwiedzania w Sądeckim Parku Etnograficznym”

„Rzecz z drugiej strony - nowa trasa zwiedzania w Sądeckim Parku Etnograficznym”

Stała ekspozycja Sądeckiego Parku Etnograficznego liczy ponad 80 obiektów wiejskiej architektury, przeniesionych z terenu historycznej Sądecczyzny, oraz ponad 7000 eksponatów, które prezentowane zgodnie ze szczegółowymi scenariuszami wnętrz skansenowskich, budują obraz dawnej wsi.

 

Celem projektu „Rzecz z drugiej strony - nowa trasa zwiedzania w Sądeckim Parku Etnograficznym” jest modernizacja wystawy sądeckiego skansenu, poprzez wprowadzenie nowej trasy zwiedzania, „nadbudowanej” na dotychczasowej stałej ekspozycji. Trasa zakłada odwrócenie perspektywy zwiedzania - wyjście od szczegółu, czyli eksponatu (rzeczy), który będąc częścią stałej wystawy zawiera szereg treści, mogących jednak łatwo umknąć uwadze zwiedzającego.

 

Trasę będzie tworzyło 120 przedmiotów, wybranych w kolejnych obiektach skansenu tak, by możliwie szeroko opowiedzieć o kulturze i historii regionu. Znajdą się wśród nich zarówno unikatowe dzieła wiejskiego rzemiosła, sztuki sakralnej, meblarstwa czy plastyki obrzędowej, jak i przedmioty codziennego użytku, sprzęty, narzędzia czy tzw. „domowe graty”.

 

Trasa została przygotowana tak, by zainteresować możliwie szerokie grono odbiorców. Znajdą się na niej zarówno popularno-naukowe opisy, jak i wyczerpujące noty, adresowane do specjalistów i osób dociekliwych, chcących poszerzyć fachową wiedzę z zakresu etnografii, sztuki i historii regionu. Zostaną zamieszczone także proste opisy, dostępne dla szukających podstawowych informacji. Innowacyjną częścią trasy będzie filmowy katalog wystawy, złożony z krótkich filmów, zrealizowanych na ekspozycji skansenu, a pokazujących w detalach wybrane przedmioty.

 

Mimo epidemii Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu nie ustaje w nowatorskich pomysłach, nie tylko pokazujących Sądecczyznę od innej strony, ale poszerzających wiedzę historyczną i etnograficzną o tej części Małopolski - zauważył marszałek Witold Kozłowski.

 

Trasa będzie wyznaczona i opisana na mapach skansenu, mimo pandemii otwartego dla zwiedzających w celach spacerowych bez dostępu do wnętrz obiektów kubaturowych, z wejściem tylko od strony ul. Długoszowskiego 83 b. Zwiedzający skansen, kierując się mapą, będą mogli korzystać z materiałów zamieszczonych na stronie Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, samodzielnie odkrywając i budując obraz dawnej wsi zapisany w poszczególnych przedmiotach.

 

Dla osób niewidomych i słabowidzących trasa zwiedzania zostanie udostępniona poprzez audiodeskrypcję wybranych eksponatów i obiektów, przygotowaną w formie plików mp3. By lepiej odtworzyć w wyobraźni elementy ekspozycji, będzie można także skorzystać z makiety dotykowej sądeckiego skansenu oraz kopii eksponatów i ich detali.

 

***

 

Projekt realizowany przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - „Rzecz z drugiej strony - nowa trasa zwiedzania w Sądeckim Parku Etnograficznym” - dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Wspieranie działań muzealnych”.

 

Źródło: Materiały nadesłane do redakcji

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować