Pogoda - Sądeckie.pl

19

Dzisiaj jest: 19. 09. 2021 Do końca roku: 103 dni
Jakość Powietrza

Jednego dnia aż 9 razy. Strażacy walczyli z pożarami traw na Sądecczyźnie

Jednego dnia aż 9 razy. Strażacy walczyli z pożarami traw na Sądecczyźnie

Od początku roku na Sądecczyźnie odnotowano 20 pożarów związanych z wypalaniem suchych traw.

W niedzielę (28 lutego) strażacy interweniowali 9-krotnie w związku z tego typu zdarzeniami w: Chochorowicach, Barcicach, Rytrze, Mokrej Wsi, Podrzeczu, Łomnicy Zdroju oraz Obłazach Ryterskich.


Funkcjonariusze PSP przypominają, że wypalanie traw jest niebezpiecznie i prawnie zabronione. Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):

• art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788):

• art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.


Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

• art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618)

– kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić

od 20 do 5000 złotych.

• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.


Fot. OSP Rytro, Brzezna, Podrzecze.

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować