Pogoda - Sądeckie.pl21

Dzisiaj jest: 21. 06. 2021
Do końca roku: 193 dni
Jakość Powietrza

Sądecczyzna: W porównaniu do lat ubiegłych maleje ilość zdarzeń drogowych

Sądecczyzna: W porównaniu do lat ubiegłych maleje ilość zdarzeń drogowych

Analiza liczby zdarzeń drogowych na Sądecczyźnie w roku 2020 i porównanie do lat ubiegłych, pozwala stwierdzić, że ich liczba maleje. Mniej jest także osób zabitych i rannych.

Nie zmieniły się natomiast przyczyny zdarzeń drogowych. Od lat na sądeckich drogach niezmiennie jest to nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe wykonywanie manewrów. Ustawa Prawo o ruchu drogowym rozgranicza dwa rodzaje zdarzeń drogowych, od których uzależnia sposób dalszego postępowania osób w nich uczestniczących.

Zdarzenie drogowe:

 • Wypadek drogowy to zdarzenie w którym co najmniej jedna osoba zginęła lub została ranna.
 • Kolizja drogowa to zdarzenie w którym nie ma osób zabitych lub rannych, a straty występują jedynie w mieniu.
 • Sposób zachowania się podczas wypadku drogowego:


Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia. Ocenić czy wśród uczestników zdarzenia są osoby zabite lub ranne.

Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję. Nie należy podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku (m.in. nie przemieszczać pojazdów).

Pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się, niezwłocznie powrócić na to miejsce.Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku lub policjantów.

Sposób zachowania się podczas kolizji drogowej:

 • Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia.
 • Ocenić czy wśród uczestników zdarzenia są osoby zabite lub ranne.
 • Niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu.
 • Pozostać na miejscu zdarzenia do przyjazdu Policji. Przy zaistnieniu kolizji drogowej, nie ma obowiązku wzywania Policji - do procedury odszkodowawczej wystarczy spisanie oświadczenia.

Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, na żądanie osoby uczestniczącej w kolizji lub policjantów.

Stan bezpieczeństwa na drogach Sądecczyzny w 2020 roku - STATYSTYKA

Liczba zdarzeń drogowych – 2580 w tym:


 • Liczba wypadków drogowych – 331
 • Liczba osób zabitych – 10
 • Liczba osób rannych - 400
 • Liczba kolizji drogowych – 2249

PORÓWNANIE

W porównaniu do analogicznego okresu w latach 2019 i 2018 odnotowano:

 • spadek liczby wypadków o 120 w odniesieniu do roku 2019 i o 137 do roku 2018,
 • spadek liczby zabitych o 8 w odniesieniu do roku 2019 i o 18 do roku 2018,
 • spadek liczby rannych o 204 w odniesieniu do roku 2019 i o 177 do roku 2018,
 • spadek liczby kolizji drogowych o 258 w odniesieniu do roku 2019 i o 281 do roku 2018.


Analizując stan bezpieczeństwa należy stwierdzić, że największą liczbę zdarzeń odnotowano na drogach powiatu - 118 wypadków i 1135 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, na terenie powiatu odnotowano spadek liczby wypadków drogowych o 63 i zgłoszonych kolizji o 73.

Na ulicach miasta Nowego Sącza odnotowano 113 wypadki i 1114 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, na ulicach miasta odnotowano spadek wypadków drogowych o 57 i zgłoszonych kolizji o 185.

PRZYCZYNY

Główne przyczyny wypadków i kolizji drogowych - z winy kierujących:

 • nieustąpienie pierwszeństwa – 99 wypadków i 409 kolizji,
 • nadmierna prędkość - 95 wypadków i 283 kolizje,
 • nieprawidłowe manewry – 43 wypadki i 645 kolizji,
 • niezachowanie należytego odstępu – 29 wypadków i 439 kolizji,
 • nietrzeźwość kierującego – 31 wypadków i 56 kolizji.

Piesi byli sprawcami 6 wypadków i 4 kolizji drogowych, a powodowali je najczęściej z nw. przyczyn:

 • wejście na jezdnię bezpośrednio przed pojazdem – 4 wypadki i 1 kolizja,
 • wejście zza przeszkody, pojazdu  – 1 wypadek,
 • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 1 wypadek i 1 kolizja
 • (w tym nietrzeźwość pieszego – 1 wypadek i 1 kolizja).

MIEJSCA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ ZDARZEŃ DROGOWYCH

Na drogach krajowych odnotowano 63 wypadki. W tych zdarzeniach 2 osoby zginęły, a 81 zostało rannych. Największe zagrożenie odnotowano na drodze krajowej nr 75: Witowice – Krzyżówka, gdzie doszło do 36 wypadków i 193 kolizji drogowych.

Na drogach wojewódzkich odnotowano 37 wypadków i 182 kolizje drogowe. Największe zagrożenie wystąpiło na drodze wojewódzkiej nr 969 gdzie doszło do 13 wypadków i 73 kolizji drogowych oraz na drodze nr 971, gdzie doszło do 13 wypadków i 37 kolizji drogowych.

Do największej liczby zdarzeń doszło na nw. ulicach Nowego Sącza:

 • Lwowska –  17 wypadków i 84 kolizji,
 • Piłsudskiego – 11 wypadków i 79 kolizji,
 • Prażmowskiego – 7 wypadków i 40 kolizji,
 • Węgierska  –  6 wypadków i 71 kolizji,
 • Tarnowska –  6 wypadków i 59 kolizji.


Do największej liczby zdarzeń doszło na nw. skrzyżowaniach w Nowym Sączu:

Młyńska – Kilińskiego – Narwiku – Krańcowa (3  wypadki i 29 kolizji).

Królowej Jadwigi – Piłsudskiego – Prażmowskiego – Kilińskiego (3 wypadki i 20 kolizji),

Ciekawostki:

Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano w nw. dni tygodnia:

 • piątek – 57 wypadków i 412 kolizji,
 • środa –  54 wypadki i 341 kolizji, 
 • sobota – 50 wypadków i 290 kolizji.

Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano w nw. miesiącach:

pod względem liczby wypadków: lipiec, sierpień oraz czerwiec i wrzesień,

pod względem liczby kolizji: grudzień, styczeń i lipiec.


Źródło: KMPNS

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować