Sądecka Policja podsumowała funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w pierwszym kwartale 2024 roku

Sądecka Policja podsumowała funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w pierwszym kwartale 2024 roku. Dzięki tej interaktywnej platformie mieszkańcy regionu przekazali funkcjonariuszom 1047 sygnałów o miejscach, w których może dochodzić do naruszeń przepisów. Ponad połowa zgłoszeń została potwierdzona.

Sądecka Policja podsumowała funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w pierwszym kwartale 2024 roku

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, uruchomiona w 2016 roku, to internetowa platforma służąca do wymiany informacji między lokalną społecznością a Policją. Dzięki niej mieszkańcy mogą anonimowo przekazywać zgłoszenia o zagrożeniach występujących w ich najbliższej okolicy. Obecnie na mapie można nanieść zagrożenia w 24 kategoriach, a także dodać opis i zdjęcia, które ułatwią policjantom weryfikację zgłoszenia. W przypadku potwierdzenia, podejmowane są odpowiednie kroki w celu wyeliminowania zagrożenia, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w danym miejscu.

Sądeczanie chętnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i przekazują mundurowym sygnały dotyczące negatywnych zjawisk w swojej najbliższej okolicy. W pierwszym kwartale 2024 roku mieszkańcy Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego nanieśli na mapę 1047 zgłoszeń. Po weryfikacji potwierdziło się 54% z nich.

Najczęściej potwierdzanymi zagrożeniami były zgłoszenia z kategorii:

  • Niewłaściwa infrastruktura drogowa (69,8%),
  • Nieprawidłowe parkowanie (66,3%),
  • Dziki wysyp śmieci (59,5%),
  • Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (58,2%),
  • Przekraczanie dozwolonej prędkości (56,7%).

Warto dodać, że od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na nią ponad 21 tysięcy zgłoszeń.

Źródło: KMPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować