Sądeckie Obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Prezydent Ludomir Handzel wziął udział w uroczystej mszy św. upamiętniającej Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.

Sądeckie Obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Obchodzony jest on 29 kwietnia, w dniu wyzwolenia obozu w Dachau. To okazja by upamiętnić tysiące duchownych, którzy nie tylko stracili życie za wiarę, ale także nieśli pomoc potrzebującym, w tym Żydom, ukrywanych w strukturach kościoła katolickiego. Wśród ofiar niemieckiego okupanta znaleźli się również wikariusze nowosądeckiego kościoła: ks. Władysław Deszcz i ks. Tadeusz Kaczmarczyk oraz ks. Józef Bardel, proboszcz z Trzetrzewiny

Wydarzenie w sądeckiej bazylice było organizowane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz ks. dra Jerzego Jurkiewcza – prepozyta Kapituły Kolegiackiej, który w trackie kazania podkreślił wyjątkowe poświęcenie lokalnych duchownych oraz tragizm osób duchownych w czasie wojny. Po nabożeństwie, oddano hołd zamordowanym księżom, składając wiązanki w bazylice sądeckiej.

Podobne uroczystości odbyły się również w Trzetrzewinie, gdzie na cmentarzu znajduje się grób zamordowanego proboszcza tamtejszej parafii ks. Józefa Bardela.

Wśród ofiar niemieckiego okupanta znaleźli się również wikariusze nowosądeckiego kościoła: ks. Władysław Deszcz i ks. Tadeusz Kaczmarczyk

Ksiądz Władysław Deszcz, wikariusz parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, po rozpoczęciu okupacji niemieckiej prawdopodobnie współpracował z rodzącym się niepodległościowym ruchem konspiracyjnym, częścią późniejszego Polskiego Państwa Podziemnego. Aresztowany przez Niemców 2 lipca 1941 roku, m.in. za wydawanie świadectw chrztu i pomoc Żydom w gettcie. Przetrzymywany, jako zakładnik, w więzieniu w Nowym Sączu. Zamordowany w gronie 44 więźniów w zbiorowej egzekucji w Nowym Sączu-Biegonicach.

Ksiądz Tadeusz Kaczmarczyk, wikariusz parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, były wikariusz w Rzepienniku Biskupim, Górze Ropczyckiej, Czarnej Sędziszowskiej. Powołany do Wojska Polskiego jako kapelan rezerwy. Posługiwał jako kapelan prawd. 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego. Aresztowany przez Rosjan. Uciekł, zamieniając ubrania z rosyjskim żołnierzem i udał się pieszo na zachód. Zatrzymany przez Niemców jako rosyjski dezerter, uwolniony dzięki interwencji lokalnego proboszcza. Przedostał się do zarządzanego przez Niemców okupacyjnego Generalnego Gubernatorstwa. Tam w końcu aresztowany przez Niemców 2 lipca 1941 roku, m.in. za wydawanie świadectw chrztu i pomoc Żydom w getcie. Przetrzymywany, jako zakładnik w więzieniu w Nowym Sączu. Zamordowany w gronie 44 więźniów w zbiorowej egzekucji w Nowym Sączu-Biegonicach.

Ksiądz Józef Bardel, proboszcz parafii w Trzetrzewinie został aresztowany przez Niemców 2 lipca 1941 roku. Szarpany i pogryziony przez napuszczone na niego przez Niemców psy. Przetrzymywany, jako zakładnik, w więzieniu w Nowym Sączu. Zamordowany w gronie 44 więźniów w zbiorowej egzekucji w Nowym Sączu-Biegonicach.

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować