Sądeckie oblicza wolontariatu. Do końca czerwca br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu

Do końca czerwca br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu starosty nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu. W ramach konkursu docenione zostaną osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych.

Sądeckie oblicza wolontariatu. Do końca czerwca br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu

- Sądeccy wolontariusze od lat angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, wspierając starszych w domach pomocy społecznej, sprzątając zanieczyszczone tereny, pomagając uczniom czy dzieciom z domów dziecka, opiekując się zwierzętami w schroniskach czy organizując koncerty i akcje charytatywne. W ostatnim czasie służyli szeroką pomocą obywatelom Ukrainy uciekającym ze swojej ojczyzny w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju. Takie działania należy dostrzegać i doceniać - mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.


O nagrody można się starać w czterech kategoriach:

- Najlepsza Inicjatywa Roku,

- Wolontariusz Roku,

- Młody Wolontariusz Roku,

- Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego


Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i fizyczne (instytucje, mieszkańcy) działające na terenie powiatu nowosądeckiego.


Wniosek musi zawierać:

- wskazanie kategorii, w jakiej wnioskuje się o nagrodę,

- informacje o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy),

- informacje o kandydacie do nagrody (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy, wiek),

- uzasadnienie osiągnięć kandydata.


Wniosek o przyznanie nagrody może zawierać dokumentację potwierdzającą osiągnięcia kandydata (recenzje, opinie, akty przyznania nagród, fotografie, wydawnictwa itp.).


W tym roku na szczególną uwagę zasługują działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i wolontariuszy mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy w związku z wojną trwającą na terytorium ich państwa.


Wniosek należy przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

z podaniem kategorii Nagrody


Szczegóły konkursu tutaj.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować