Seniorzy z Gminy Korzenna mogą skorzystać z bezpłatnych elektronicznych opasek bezpieczeństwa

Z opasek bezpieczeństwa monitorujących podstawowe funkcje życiowe, a w razie potrzeby wzywających pomoc medyczną mogą skorzystać mieszkańcy gminy Korzenna w wieku 60 lat i więcej. Elektroniczna opaska gwarantująca opiekę na odległość jest bezpłatna, dzięki uczestnictwu gminy w realizacji Rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Seniorzy z Gminy Korzenna mogą skorzystać z bezpłatnych elektronicznych opasek bezpieczeństwa

Opaska pozwala łatwo połączyć się z Centrum Teleopieki za pomocą przycisku SOS. Po odebraniu sygnału Centrum skontaktuje się z użytkownikiem, rozezna sytuację i podejmie interwencję, np. poinformuje opiekuna lub wezwie odpowiednie służby (pogotowie, policję, straż). Dzięki zawansowanej technologii opaska monitoruje podstawowe funkcje życiowych i w razie nagłej zmiany standardowych parametrów następuje kontakt z seniorem celem ustalenia, czy jego stan zdrowia wymaga interwencji. Sprzęt ma także funkcję detektora upadku, która uruchomi się, gdyby użytkownik upadł np. wskutek utraty przytomności. W takiej sytuacji opaska wyśle sygnał SOS automatycznie bez konieczności wywołania sygnału przez użytkownika, a Centrum Teleopieki natychmiast podejmie działania.

Uczestnictwo gminy w rządowymi programie oznacza, że dla naszych mieszkańców zadysponowano 50 bezpłatnych opasek. Mogą z nich skorzystać osoby, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, a ich opiekunowie nie mogą im zapewnić całodobowej opieki.

Pierwsze opaski trafiły już do potrzebujących. W Domu Dziennego Pobytu Senior + w Mogilnie oraz w Klubie Senior + w Siedlcach odebrało je ponad 30 osób. Od razu przeprowadzono także szkolenie dotyczące sposobu i zasad ich użytkowania.

Aktualnie do dyspozycji jest jeszcze kilkanaście takich urządzeń. Rekrutację do udziału w programie prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej, który realizuje rządowy program na terenie gminy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.15 – 15.15 (pokój nr 006, nr 005) lub telefoniczny: (18) 440 66 24, (18) 440 66 28.

Całkowity koszt realizacji projektu na terenie gminy przekracza 60 tys. zł. dotacja z budżetu państwa pozyskana przez gminę pokrywa 80% wydatków. Opaski przekazywane gminie w użyczenie wymagają ładowania co dwa dni, a ich użytkownicy powinni korzystać z nich zgodnie z instrukcją.

Źródło: Gm. Korzenna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować