Sezon drogowy w pełnej krasie. Ruszyły kolejne remonty w Gminie Kamionka Wielka

Gminna infrastruktura drogowa, dzięki efektywnej realizacji polityki inwestycyjnej, staje się z każdym rokiem zdecydowanie coraz lepsza, zapewniając komfortowe i bezpieczne warunki dla jej użytkowników.

Sezon drogowy w pełnej krasie. Ruszyły kolejne remonty w Gminie Kamionka Wielka

Łącznie na terenie wszystkich sołectw od 2019 roku remonty odbywały się na rekordowej liczbie odcinków, które łącznie wynoszą już niemal 45 km. Oprócz modernizacji drogi gminnej „Syjutówka” w Jamnicy i gruntownego remontu drogi gminnej „Trojanówka” w Kamionce Wielkiej wystartowały w tym roku również remonty kolejnych 12 dróg, które znajdują się na terenie 7 różnych miejscowości.

Są to następujące drogi:

1) Kamionka Wielka:

droga „Jonówka”

droga „Węgrzynówka”

droga na dz. ew. nr 114

2) Mystków:

droga „Laskoszówka”

droga na dz. ew. nr 910

3) Mszalnica:

droga na dz. ew. nr 44

4) Mszalnica-Zagóra:

droga „Za Rzeką”

5) Jamnica:

droga na dz. ew. nr 499

droga na dz. ew. nr 529/1

6) Kamionka Mała:

droga „Głodówka”

droga na dz. ew. nr 3010/1

7) Bogusza:

droga na dz. ew. nr 552

Umowa na remont wskazanych wyżej dróg została zawarta przez wójta Andrzeja Stanka z wyłonionym w przetargu wykonawcą, tj. z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „GODROM” Sp. z o.o., które na uroczystym spotkaniu w budynku urzędu gminy reprezentował pan wiceprezes Marek Pyznar. Trwające roboty budowlane, zgodnie z treścią zawartej umowy, obejmują m. in. profilowanie oraz oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie skropienia międzywarstwowego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, a także odtworzenie poboczy oraz poprawę odwodnienia korpusu drogowego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie niemal 400 tys. zł.

Zdaniem wójta Andrzeja Stanka można uznać, że tegoroczna ofensywa drogowa nabiera już powoli pełnej krasy. Jednocześnie gospodarz zaznacza, że jest to jednak nadal dopiero początek realizacji zaplanowanych na 2024 rok inwestycji związanych z infrastrukturą drogową. Entuzjazm wzbudzają również prace związane z realizowanym przez Miasto Nowy Sącz remontem należącej do miasta ulicy „Kamiennej” ciągnącej się wzdłuż torów w miejscowości Jamnica, który, dzięki stanowczej pozycji negocjacyjnej zajętej przez wójta, odbywa się bez jakiegokolwiek udziału środków z budżetu gminy.

Źródło: Gm. Kamionka Wielka

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować