Siła kompetencji 2021 – zgłoś się do projektu

Instytut Turystyki w Krakowie rusza z projektem „Siła kompetencji”. Celem programu jest pomoc w przekwalifikowaniu i poszukiwaniu nowego miejsca pracy dla 180 osób z Małopolski.

Siła kompetencji 2021 – zgłoś się do projektu

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie muszą mieszkać i/lub pracować na terenie województwa małopolskiego i należeć co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy,
  • osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (max. do 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu) (w tym osoby, którym um. o pracę lub um. zlecenie nie zostały przedłużone z przyczyn dotyczących zakładu pracy)
  • osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.


Formy wsparcia: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, kurs przedsiębiorczości, doradztwo indywidualne (przed i po otrzymaniu dotacji), bezzwrotne środki na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym oraz w podmiotach ekonomii społecznej (pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne), staże zawodowe (4 m-ce), poradnictwo zawodowe, indywidualne sesje z coachem, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe, stypendia stażowe.


Szczegóły tutaj.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować