Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza ćwiczyła umiejętności na gruzach jednostki

Zakończenie prac rozbiórkowych starego budynku, w którym mieściły się JRG 2 i WSSGR Nowy Sącz, budzi wiele emocji i wspomnień wśród strażaków, którzy tam służyli. Jednak z drugiej strony ta część inwestycji stworzyła Specjalistycznej Grupie Poszukiwawczo Ratowniczej doskonałe warunki do treningu umiejętności ratowniczych.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza ćwiczyła umiejętności na gruzach jednostki

Dzięki współpracy z głównym wykonawcą projektu zorganizowano ćwiczenia SGPR Nowy Sącz z zakresu działań poszukiwawczo ratowniczych. Szczególnie cenne były zajęcia dla przewodników psów ratowniczych, którzy mogli wykorzystać gruzowisko jako obszar działań podobny do realnej sytuacji katastrofy budowlanej. W takich warunkach pracował również zespół techniczny, który mógł sprawdzić działanie nowo nabytego wyposażenia elektronarzędzi akumulatorowych.

Fot. PSPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować