Spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza w Podegrodziu

Z okazji Dnia Bibliotekarza wicestarosta nowosądecki, Antoni Koszyk, spotkał się dzisiaj z pracownikami bibliotek działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Podziękował im za pracę i wyróżniającym się osobom wręczył nagrody. Tegoroczny Powiatowy Dzień Bibliotekarza odbył się w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu, która obchodzi w tym roku 75-lecie działalności.

Spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza w Podegrodziu

W swoim przemówieniu wicestarosta Antoni Koszyk podziękował pracownikom bibliotek za propagowanie czytelnictwa i zachęcanie dzieci oraz ludzi młodych do korzystania z księgozbiorów. Wyraził uznanie za ich entuzjazm i kreatywność. Zaznaczył, że biblioteka to obecnie nie tylko miejsce z książkami, ale również przestrzeń spotkań z autorami, ludźmi kultury i sztuki. To miejsce, gdzie realizowane są projekty dla mieszkańców, prowadzone są szkolenia, a pracownicy nabywają nowe umiejętności, aby nadążyć za idącym technologicznie światem. Wicestarosta życzył wszystkim bibliotekarzom zdrowia, radości i satysfakcji z codziennej pracy oraz wielu nowych czytelników, którzy dzięki nim mogą korzystać z bogatego księgozbioru i rozwijać swoje pasje.

Podczas spotkania wicestarosta Antoni Koszyk pogratulował również dyrektor Alicji Grzesik jubileuszu 75-lecia istnienia Gminnej Biblioteki w Podegrodziu.

Tradycyjnie, jak co roku, starosta przyznał nagrody finansowe dla bibliotekarzy pracujących w filiach Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. W tym roku nagrody otrzymały:

Monika Jackowicz-Nowak – Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu,

Alicja Grzesik – Biblioteka Publiczna w Podegrodziu,

Agnieszka Liana – Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju,

Aneta Mikołajczyk-Kurzeja – Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku,

Małgorzata Oleś – Biblioteka Publiczna w Podegrodziu.

Ponadto, starosta przyznał Złote Jabłko Sądeckie dla Bożeny Pasiut z Biblioteki Publicznej w Podegrodziu oraz Srebrne Jabłko dla Agnieszki Kwoki z tej samej biblioteki.

W dzisiejszym spotkaniu, które odbyło się w Gminnej Bibliotece w Podegrodziu, wzięli udział m.in.:

radny wojewódzki Jan Duda,

wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala,

burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek wraz z przewodniczącym Rady Andrzejem Stawiarskim,

dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu dr Robert Ślusarek.

Na zakończenie wykład dla bibliotekarzy wygłosił Wojciech Bonowicz, a spotkanie prowadziły:

Monika Jackowicz-Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu,

Alicja Grzesik – dyrektor Biblioteki Publicznej w Podegrodziu.

Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować