Pogoda - Sądeckie.pl

27

Dzisiaj jest: 27. 09. 2021 Do końca roku: 95 dni
Jakość Powietrza

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu wprowadza zmiany w obsłudze klientów

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu wprowadza zmiany w obsłudze klientów

W związku z dużą liczbą zachorowań wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i tym samym ograniczonymi możliwościami obsługi klientów, będą oni przyjmowani WYŁĄCZNIE po telefonicznym umówieniu się na daną godzinę jedynie w sprawach WYMAGAJĄCYCH OBECNOŚCI URZĘDNIKA.

Bezpośrednie załatwienie sprawy z Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w przypadkach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody i wskazaniu terminu przez kierującego właściwą komórką organizacyjną urzędu.

Dotyczy to wszystkich wydziałów, a w szczególności: Wydziału Komunikacji, Wydziału Budownictwa, Wydziału Geodezji, Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Rzecznik Konsumentów będzie udzielał porad konsumenckich za pośrednictwem poczty na adres Starostwa oraz pocztą elektroniczną (pszeliga@nowosadecki.pl).

Jak załatwiać sprawy urzędowe:

 • dokumenty należy wrzucać do urn znajdujących się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 i Strzeleckiej 1. Należy również zostawić nr telefonu, aby urzędnik po załatwieniu sprawy mógł się skontaktować z klientem
 • przez telefon: https://nowosadecki.pl/pl/kontakt-lokalizacja
 • drogą elektroniczną: powiat@nowosadecki.pl
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP
 • operatora pocztowego.

O zmianach Starostwo będzie informować na bieżąco na stronie www.nowosadecki.pl oraz na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/sadeckie/

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu: 18 41 41 777 i 41 41 634.

Rejestracja pojazdów: 18 41 41 603, 18 41 41 605, 18 41 41 606, 18 41 41 633, 18 41 41 634,

Uprawnienia do kierowania pojazdami: 18 41 41 607, 18 41 41-608,

Transport drogowy: 18 41 41 602

Dostępność druków:

 • prawa jazdy można sprawdzić na stronie https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
 • dowodu rejestracyjnego https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
 • zawiadomienia o zbyciu pojazdu (sprzedaży) oraz zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju (zakupu) należy przesyłać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub pocztą tradycyjną – przesyłając wniosek RJ-01W (dostępny na stronie wraz kopią dokumentu potwierdzającego zbycie lub nabycie pojazdu np. umowy, faktury).

Klienci są proszeni o podawanie numeru telefonu w celu umożliwiania kontaktu urzędnika z właścicielem pojazdu.

Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż RJ-01W (https://bip.nowosadecki.pl/sprawy__karta_uslug/) można przesłać pocztą tradycyjną wraz z zaświadczeniem o demontażu pojazdu, unieważnionym dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu jeśli była wydana, unieważnionymi tablicami rejestracyjnymi, potwierdzeniem zawarcia polisy OC ważnej na dzień demontażu pojazdu oraz dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto 
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz.

Dyrektor  Jacek MALECZEK
Tel. 18 41 41 601
E-mail: jmaleczek@nowosadecki.pl

Zastępca  Dyrektora Wydziału Piotr CEBULA

Tel. 18 41 41 601
E-mail: pcebula@nowosadecki.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA:

Informacje ogólne dotyczące działania Wydziału Budownictwa będą dostępne pod numerem telefonu 18 41 41 862, 18 41 41 873 lub 18 41 41 852

Pozostałe numery telefonów:

18 41 41 878       Gmina Korzenna,

18 41 41 879       Gmina Kamionka Wielka

18 41 41 886       Gmina Gródek n/Dunajcem

18 41 41 877       Gmina Grybów

18 41 41 899       Miasto i Gmina Muszyna,

18 41 41 882       Gminy: Piwniczna Zdrój i Łącko, Miasto Grybów

18 41 41 889       Gmina Łososina Dolna

18 41 41 869       Gminy: Łabowa i Rytro

18 41 41 853       Gmina Podegrodzie (pozwolenia)

18 41 41 863       Gmina Nawojowa

18 41 41 884       Gminy: Chełmiec, Krynica-Zdrój (zgłoszenia)

18 41 41 885       Gminy: Chełmiec, Krynica-Zdrój (zgłoszenia)

18 41 41 880       Gmina Krynica-Zdrój (pozwolenia)

18 41 41 851       Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Podegrodzie (zgłoszenia)

18 41 41 871       Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Podegrodzie (zgłoszenia)

18 41 41 881       Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Podegrodzie (zgłoszenia)

Dyrektor Wydziału: Jacek JANUSZ

tel. 18 41 41 757
E-mail: jjanusz@nowosadecki.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału:  Aneta SELWA

Tel. 18 41 41 862
E-mail: aselwa@nowosadecki.pl

WYDZIAŁ GEODEZJI:

 • aktualizacja operatu Ewidencji Gruntów i Budynków, wydawanie zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie, udzielanie informacji z Ewidencji Gruntów i Budynków, tel.: 18 41 41 753, 18 41 41 754, 18 41 41 758, 18 41 41 759, 18 41 41 763, 18 41 41 764, 18 41 41 768, 18 41 41 769;
 • przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, tel. 18 41 41 655 i 18 41 41 665;
 • przyjmowanie prac geodezyjnych i kartograficznych do zasobu PODGiK, tel. 18 41 41 652, 18 41 41 653;
 • udostępnianie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, informacje dotyczące, wyrysów, wypisów z Ewidencji Gruntów i Budynków, tel. 18 41 41 657, 18 41 41 668;
 • informacje dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości, tel. 18 41 41 752;
 • uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, tel. 18 41 41 762.

Wszelkie informacje oraz druki dostępne są na stronie internetowej https://www.bip.nowosadecki.pl/sprawy__karta_uslug/

Dyrektor Janusz BANACZYK 
Tel: 18 41 41 800
E-mail: jbanaczyk@nowosadecki.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału/Kierownik PODGiK Damian TOKARCZYK
Tel: 18 41 41 760
E-mail:  dtokarczyk@nowosadecki.pl

Wszelkie informacje oraz druki dostępne są na stronie internetowej https://www.bip.nowosadecki.pl/sprawy__karta_uslug/

ZESPÓŁ do spraw GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

 • sekretariat: 18 41 41 870 lub 18 41 41 854
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej: 18 41 41 865
 • użytkowanie wieczyste: 18 41 41 864
 • gospodarka mieniem, przetargi na nieruchomości: 18 41 41 856 lub 18 41 41 866
 • odszkodowania, wejścia w teren, zwroty nieruchomości, sprawy wspólnot gruntowych: 18 4141 855

Kierownik Zespołu : Alicja Lichoń

tel. 18 41 41 857

e-mail: alichon@nowosadecki.pl

Zastępuje: Sabina Bielecka

Tel. 18 41 41 866

e-mail: sbielecka@nowosadecki.pl

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA i LEŚNICTWA:

 • decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów w zakresie gruntów gminnych – tel. 18 41 41 617, 18 41 41 638

Dyrektor Wydziału Stanisław Ryba

Tel. 18 41 41 635

e-mail: sryba@nowosadecki.pl

NUMERY KONT BANKOWYCH:

Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz:

 • opłaty komunikacyjne, dzienniki budowy (opłaty za dowody rejestracyjne, tablice rej., prawo jazdy, itp.) - nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284
 •  opłaty geodezyjne dotyczące powiatu ziemskiego (opłaty za np. wypisy i wyrysy z rejestru gruntu, mapy, itp.) - nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284
 • dochody własne dotyczące Starostwa Powiatowego (wpłaty za czynsz, najem, zapłata faktur) - nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284
 • rachunek pozostałych dochodów (opłata ewidencyjna, skarbowa, itp.) - nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342
 • opłaty geodezyjne dotyczące powiatu grodzkiego (opłaty za np. wypisy i wyrysy z rejestru gruntu, mapy, itp.) - nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342
 • dochody Skarbu Państwa (wpłaty za np. użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawę, najem, itp.) - nr 86 1050 1722 1000 0090 3190 1292
 • rachunek sum depozytowych (wadia) - nr 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777.

 

Źródło i fot.: SPNS

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować