Pogoda - Sądeckie.pl21

Dzisiaj jest: 21. 06. 2021
Do końca roku: 193 dni
Jakość Powietrza

Stary Sącz: 5 października rozpoczynają się kontrole kompostowników

Stary Sącz: 5 października rozpoczynają się kontrole kompostowników

W dniach od 5 do 30 października br. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu rozpoczną systematyczne kontrole przydomowych kompostowników na terenie całej gminy.

 

Weryfikowane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

  • nie posiada kompostownika przydomowego,
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • uniemożliwia osobom upoważnionym dokonanie oględzin nieruchomości

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

 

Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Źródło: UMSS, fot. ilustracyjna

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować