Stary Sącz: “Spotkanie z Księdzem Tischnerem w muzeum”

W hołdzie pamięci ks. prof. Józefa Tischnera, wybitnego filozofa i duchownego, odbyło się spotkanie w Muzeum Regionalnym, upamiętniające 93. rocznicę jego urodzin.

Stary Sącz: “Spotkanie z Księdzem Tischnerem w muzeum”

Wydarzenie to zgromadziło licznych uczestników IV Tischnerowskich Dni Skupienia, którzy mieli okazję zanurzyć się w bogate dziedzictwo intelektualne i duchowe ks. Tischnera. Wśród prelegentów znaleźli się dr Michał Jędrzejek i Wojciech Bonowicz, którzy podjęli tematykę współczesnej roli Kościoła i jego przyszłości w kontekście nauczania Tischnera.

Dyskusja, która nastąpiła po wykładach, była świadectwem żywotności i aktualności myśli Tischnera. Spotkanie to, poprzedzone Mszą Świętą w intencji ks. Tischnera i jego rodziców, stanowiło ważny element lokalnej społeczności, co podkreśla obecność znaczących osobistości, w tym Andrzeja Wyrobieca i Sławomira Szczepaniaka. Wspólne celebrowanie dziedzictwa ks. Tischnera pokazuje, jak jego życie i praca nadal inspirują i prowokują do refleksji nad ważnymi kwestiami społecznymi i duchowymi.

Źródło: UMSS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować