Stowarzyszenie Gorlicki Obszar Funkcjonalny i Powiat Gorlicki będą wspólnie realizować projekty

W czwartek, 4 kwietnia br. w gorlickim Ratuszu Starosta Gorlicki Maria Gubała oraz Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, wspólnie z Wicewojewodą Małopolskim Ryszardem Śmiałkiem, podpisali List intencyjny dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Gorlic. To istotny krok dla miasta, który otwiera nowe możliwości rozwoju.

Stowarzyszenie Gorlicki Obszar Funkcjonalny i Powiat Gorlicki będą wspólnie realizować projekty

W imieniu partnerów Stowarzyszenia, dokument, który umożliwi wspólne ubieganie się o fundusze zewnętrzne, podpisali włodarze gmin członkowskich: Prezes Zarządu Rafał Kukla oraz Członkowie Zarządu Małgorzata Małuch i Jan Przybylski. Powiat reprezentowali Starosta Gorlicki Maria Gubała oraz Wicestarosta Stanisław Kaszyk.

W spotkaniu udział wzięli także Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Łukasz Bałajewicz, Zastępca Wójta Gminy Gorlice Magdalena Czech oraz Sekretarz Gminy Sękowa Michał Diduch.

Porozumienie zawarte zostało w celu pozyskania przez Stowarzyszenie środków finansowych w kwocie 6 235 000,00 euro z programu Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ograniczanie niskiej emisji użytkowników dróg powiatowych. Zadania te będą realizowane na terenie gmin Miasta Gorlice, Gminy Gorlice oraz Gminy Sękowa.

Porozumienie precyzuje zasady współpracy Partnerów oraz zakres obowiązków przy przygotowaniu i realizacji następujących zadań:

  • Punktowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej (1471 K ul. 11 Listopada) z drogą gminną 270305 K (ul. Korczaka) i 270274 K (ul. Bardiowska).
  • Budowy ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na obszarze Miasta Gorlice.
  • Budowy ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na obszarze Gminy Gorlice.
  • Budowy ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na obszarze Gminy Sękowa.

To ważne działania, które przyczynią się do poprawy infrastruktury i bezpieczeństwa w regionie.

***

Celem Stowarzyszenia Gorlicki Obszar Funkcjonalny jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie i obrona wspólnych interesów Członków Stowarzyszenia, służących podniesieniu jakości życia mieszkańców gmin Miasta Gorlice, Gminy Gorlice oraz Gminy Sękowa – tworzących Stowarzyszenie – oraz integracja działań i wspieranie współpracy jego członków w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorlic.

Źródło: UM Gorlice

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować