Szkoły z subregionu sądeckiego z dofinansowaniem na zakup sprzętu komputerowego

Przekazane środki pozwolą na zakup sprzęt komputerowego i urządzeń cyfrowych do prowadzenia zajęć jak również na wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów ze szkół z powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza. Wszystko to w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny II. Łączna pula środków przekazanych podczas poniedziałkowego wydarzenia to ok. 4,5 mln złotych.

Szkoły z subregionu sądeckiego z dofinansowaniem na zakup sprzętu komputerowego

W wydarzeniu wzięli udział marszałek Małopolski Witold Kozłowski, poseł na Sejm RP Patryk Wicher, Radni Województwa Małopolskiego: Marta Mordarska i Grzegorz Biedroń.


W odpowiedzi na kryzys spowodowany pandemią COVID-19, Samorząd Województwa Małopolskiego niezwłocznie podjął kroki zaradcze. W ramach kompleksowej strategii działania zamknięte w Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zostały wydzielone środki finansowe, dla poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym także na edukację i nauczanie. Opiewający na około 60 mln zł Pakiet Edukacyjny, współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu Województwa Małopolskiego jest bardzo ważnym uzupełnieniem działań podejmowanych na poziomie centralnym, nastawionych na wsparcie nauczania - mówił w poniedziałek Witold Kozłowski.


Kompleksowe działania Pakietu Edukacyjnego obejmują przede wszystkim wzmocnienie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.


Dzięki tym środkom możliwy będzie zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń cyfrowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w szkołach jak również na wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów. Ok. 320 laptopów, komputerów oraz ok. 130 tablic multimedialnych trafi do 179 szkół z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz na kwotę w wysokości ok.4,5 mln zł - dodaje Witold Kozłowski.


To już druga edycja projektu, który powstał jako odpowiedź Województwa na zaistniałe stuki wywołane pandemią Covid-19. Pierwszy projekt realizowany do maja br. opiewał na kwotę niespełna 15 mln zł, za którą prawie tysiąc szkół oraz placówek systemu oświaty z terenu Województwa Małopolskiego zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Przed nami druga edycja, a w niej wsparcie dla kolejnych szkół i placówek z naszego regionu. Mimo że pandemia koronawirusa ustała, a nauczanie w szkołach może odbywać się stacjonarnie, wciąż widzimy potrzebę wsparcia systemu oświaty w naszym regionie. Chcemy, aby nasze dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do nauki.


W ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, którego wartość wynosi 23,3 mln zł, wsparciem w zakresie zakupu sprzętu komputerowego zostanie objętych ok. 600 szkół i placówek oświatowych, w zakresie wielowymiarowego wsparcia edukacyjno - psychologicznego uczniów zostanie objętych ok. 400 szkół i placówek oświatowych z terenu Małopolski.


Działania projektu obejmują

  • wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, poprzez wyposażenie tych szkół i placówek w narzędzia do nauki zdalnej - sprzęt TIK (Technologie Informacyjno - Komunikacyjne);
  • umożliwienie transformacji cyfrowej kolejnych 22 szkół poprzez wyposażenie tych szkół w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania;
  • zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.


Nabyty przez szkoły i placówki sprzęt komputerowy i inne urządzenia cyfrowe są użyczane uczniom i nauczycielom np. na czas pracy i nauki zdalnej lub dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością. Natomiast nabyte przez szkoły urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie umożliwią transformację cyfrową szkół o niskim stopniu cyfryzacji w regionie. Uzupełnieniem tych działań jest sfinansowanie wydatków na pomoc edukacyjną i psychologiczną dla uczniów.


Przypomnijmy, w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 zostały zaplanowane pokaźne środki finansowe na wsparcie edukacji przede wszystkim na: rozwój talentów, programy stypendialne, rozwój kompetencji uniwersalnych, kompetencji przyszłości w tym kompetencji 4.0, współpracę szkół z przedsiębiorcami, rozwój kształcenia zawodowego, naukę języków obcych w przedszkolach oraz szkolenia dla nauczycieli.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować