Zakończył się remont drogi gminnej Męcina – Kłodne – Stańkowa

Odbiór prac związanych z remontem drogi gminnej nr 340452K Męcina – Kłodne – Stańkowa odbył się 29 listopada br. w obecności przedstawicieli władz gminy, sołtysa, inspektora nadzoru i wykonawcy.

Zakończył się remont drogi gminnej Męcina – Kłodne – Stańkowa

Zadanie polegało na poprawie stanu technicznego drogi na odcinku ok. 2 km, poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, poboczy, odwodnienia i mijanek. Koszt inwestycji wyniósł ponad 500 tys. zł, z czego ponad połowa pochodziła z dotacji rządowej.


Remont drogi jest kontynuacją wcześniejszych prac rozpoczętych w 2019 r. i zapewnia lepsze warunki komunikacyjne dla mieszkańców Męciny i Kłodnego.


Źródło: Gm. LimanowaZobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować