Szpital Powiatowy w Limanowej z Certyfikatem „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Program „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” organizowany jest przez Koalicję na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali powołaną w 2021 r. w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu.

Szpital Powiatowy w Limanowej z Certyfikatem „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Partnerami programu certyfikacyjnego „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, którego druga edycja właśnie dobiegła końca są m.in.: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Naczelna Izba Lekarska oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych.


W tegorocznej odsłonie programu uczestniczyło 112 szpitali, z których 108 otrzymało certyfikat ważny na okres jednego roku. Jednym z nich jest Szpital Powiatowy w Limanowej, który znalazł się wśród 20 najwyżej ocenianych w konkursie placówek medycznych.


Każda certyfikowana jednostka musiała spełnić kryteria określone przez Radę Ekspertów oraz podpisać deklarację „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, zobowiązując się do przestrzegania 11 zasad, mających zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla personelu medycznego. Deklaracja zawiera zobowiązania szpitali m.in. do posiadania procedur podawania leków niebezpiecznych, rzetelnej oceny ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowej i jej zapobiegania, prowadzeniu cyklicznych szkoleń dla personelu medycznego, jak również prowadzenia rejestru zranień i zakłuć.


Każda edycja programu dostarcza bardzo cennych danych dotyczących aktualnego poziomu bezpieczeństwa polskich placówek medycznych. Tegoroczna pokazała m.in., iż 85% szpitali posiada procedury określające zasady właściwego używania ostrych narzędzi w celu zwiększenia ochrony pracowników przed ekspozycją na materiał biologiczny. 90% badanych szpitali posiada procedury dla pracowników zajmujących się utylizacją ostrego sprzętu medycznego. Jak się okazuje, polskie szpitale dbają też o regularność szkoleń personelu medycznego, ponad 96% szpitali prowadzi szkolenia w zakresie ryzyka ekspozycji na materiał biologiczny podczas przeprowadzania procedur medycznych, zapobiegania im oraz postępowania poekspozycyjnego, a ponad 90% placówek szkoli personel medyczny odnośnie zwiększenia świadomości obowiązkowej rejestracji zranień ostrym sprzętem. Jednak analiza danych przesłanych przez szpitale wskazuje również jasno, że wciąż wiele aspektów związanych z bezpieczeństwem wymaga poprawy. W placówkach medycznych w całej Polsce sprzęt bezpieczny stanowi mniej niż 50% całego posiadanego sprzętu, a ponad połowa szpitali nie korzysta z kaniul bezpiecznych. (źródło: https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/czy-w-polskich-szpitalach-jest-bezpiecznie-koalicja-na-rzecz-bezpieczenstwa-szpitali-oglasza-wyniki-ii-edycji-certyfikacji-szpitali-bezpieczny-szpital-to-bezpieczny-pacjent/).


Wszystkie te wnioski zostaną rozszerzone oraz omówione podczas podsumowania II edycji certyfikacji, które odbędzie się w ramach debaty „Bezpieczeństwo i jakość w polskich szpitalach – czy sprostamy wyzwaniom współczesnej medycyny?” Debata będzie miała formę online i odbędzie się 10 listopada 2023 roku.


Źródło: Szpital Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować