Pogoda - Sądeckie.pl

27

Dzisiaj jest: 27. 09. 2021 Do końca roku: 95 dni
Jakość Powietrza

Uwaga! Woda w Paszynie z bakteriami coli

Uwaga! Woda w Paszynie z bakteriami coli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w ramach nadzoru sanitarnego została pobrana próbka wody z sieci Urządzenia Wodociągowego Paszyn III. Badanie wykazało obecność w wodzie bakterii grupy coli oraz przekroczony parametr mętności.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, mając na uwadze ochronę zdrowia użytkowników wody, decyzją administracyjną nakazał w terminie natychmiastowym przeprowadzenie niezbędnych zabiegów higieniczno-sanitarnych w celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia ludzkiego. Liczba osób zaopatrywanych w wodę z Urządzenia Wodociągowego Paszyn III wynosi ok. 300 osób.


Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ,,woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego”.


Ważne: Zanieczyszczenie wody z ujęcia spółki wodociągowej Paszyn III Potoki dotyczy ujęcia prywatnej spółki wodociągowej, a nie dotyczy odbiorców mających zawartą umowę z Gminą Chełmiec, zaopatrywanych z gminnych ujęć przez ZGKIM.


Źródło: SPNS, fot. ilustracyjna

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować