Pogoda - Sądeckie.pl9

Dzisiaj jest: 09. 03. 2021
Do końca roku: 297 dniW Barcicach nie powstanie rondo

W Barcicach nie powstanie rondo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała do dalszych prac projektowych przebudowy Drogi Krajowej nr 87 wariant A, do którego skłaniali się podczas konsultacji mieszkańcy.

 

Wariant A to dwa przebudowane skrzyżowania z drogami powiatowymi na Wolę Krogulecką i do Przysietnicy. Ważną częścią przebudowy jest budowa 600 metrowego obejścia ostrych zakrętów w Barcicach i poprowadzenie drogi brzegiem Popradu.

 

Na konsultacjach społecznych w marcu ubiegłego roku największa część mieszkańców opowiedziała się za budową dwóch skrzyżowań w miejscach połączeń drogi krajowej z drogami powiatowymi, czyli skrzyżowaniem z drogą w kierunku Woli Kroguleckiej i skrzyżowaniem z drogą w kierunku Przysietnicy. I w tym kierunku pójdą prace. Cieszę się, że GDDKiA zainwestuje w bardzo ważną dla nas drogę, a my jako gmina mogliśmy mieć wpływ na kształt inwestycji, o którą bardzo zabiegaliśmy. Skorzystają na tym mieszkańcy Barcic, Przysietnicy i cały nasz samorząd - mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

 

Mieszkańcy na konsultacjach, które przeprowadzono w marcu ubiegłego roku, uważali, że projektowane rondo w centrum Barcic doprowadzi do likwidacji sklepów i ludzie stracą pracę, utrudni płynny przejazd przez centrum i zwiększy ilość spalin w okolicy przedszkola, szkoły i kościoła.

 

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i odpowiednią płynność ruchu. Parametry techniczne drogi krajowej nr 87 zostaną dostosowane do parametrów typowych dla dróg klasy GP (głównych przyspieszonych), powstaną zatoki przystankowe i chodniki. Zweryfikowano też lokalizację istniejących przejść dla pieszych i zaprojektowano nowe, dostosowane do potrzeb lokalnych.

 

Jednym z głównych założonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad celów jest wzmocnienie nośności konstrukcji jezdni, która będzie pozwalała na dopuszczenie do obciążania jej pojazdami o nacisku na pojedynczą oś wynoszącym do 115 kN.

 

Projekt przewiduje także uporządkowanie odwodnienia drogi poprzez system kanalizacji deszczowej. Niezbędna jest budowa nowego kanału z odprowadzeniem wód do rzeki Poprad, w śladzie budowanej nowej drogi gminnej. Ważną częścią projektu jest obejście miejscowości Barcice, które przewidziano od około km 12+840,00 wzdłuż rzeki Poprad, w nasypie ze skarpą. Następnie droga łączy się ze śladem istniejącej DK 87 w km ok. 13+450,00. Odcinki między skrzyżowaniami zaprojektowano z możliwą najmniejszą ingerencją w działki sąsiadujące. Ujednolicono szerokość zjazdów indywidualnych do 4,50 m, a publicznych do 5,00 m. Zaprojektowano obustronny chodnik szerokości min. 2.20 m (lokalnie przewężenia do min 1.50 m).

 

Przypomnijmy, że w związku z przeprowadzonymi spotkaniami informacyjnymi wpłynęło 326 wniosków.

Za wariantem A (skrzyżowania) – 144 zgłoszeń mieszkańców

Za wariantem B (ronda koło kościoła i na zjeździe do Przysietnicy) – 23 zgłoszeń mieszkańców

Za wariantem C (rondo koło kościoła, skrzyżowanie na zjeździe do Przysietnicy.

Wszystkie warianty zakładały wspomniane obejście Barcic.

 

Za budową obwodnicy całej miejscowości opowiedziało się 40 mieszkańców, ale GDDKiA w swoich planach nie przewidywała budowy obwodnicy całych Barcic i taki wariant nie był analizowany.

 

Źródło i fot. UMSS

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować