W Gminie Korzenna rusza program budowy przydomowych oczyszczalni

Od 30 kwietnia mieszkańcy gminy Korzenna spełniający warunki regulaminowe mogą składać wnioski o dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać, wynosi 10 tys. zł.

W Gminie Korzenna rusza program budowy przydomowych oczyszczalni

Program adresowany jest do tych właścicieli domów prywatnych, którzy nie mogą liczyć na podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Ogólnie rzecz ujmując dotyczy to tych obszarów gminy, które charakteryzują się niską gęstością zaludniania, powodującą, że budowa sieci byłaby tam ekonomicznie nieuzasadniona, a uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji z przyczyn formalnych nie wchodziłoby w grę.

Przyjęty z początkiem kwietnia br. „Gminny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korzenna” otwiera przed właścicielami domów znajdujących się na tych obszarach możliwość skorzystania z alternatywnego rozwiązania w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków. Spełniające warunki programu osoby będą mógłby otrzymać do 10 tys. zł, co powinno wystarczyć na pokrycie kosztów budowy oczyszczalni. Po stronie właścicieli domów będą natomiast koszty dokumentacji projektowej.

Liczba wniosków zakwalifikowanych do udzielania dotacji będzie uzależniona od wysokości środków zaplanowanych na ten cel co roku w budżecie gminy. O tym, jaka firma wybuduje oczyszczalnię decydować będzie właściciel domu. Dotacja będzie wypłacana po realizacji inwestycji na podstawie umowy podpisanej z gminą oraz faktur dokumentujących faktyczne wydatki.

Szczegółowe zasady programu tutaj.

Źródło: Gm. Korzenna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować