W Gminie Limanowa zakończyła się kolejna inwestycja

W Gminie Limanowa zakończyła się kolejna inwestycja

Zakończył się remont drogi Stara Wieś - Podlipowe. 15 października br. miał miejsce odbiór techniczny tego zadania. Uczestniczyli w nim przedstawiciele firmy „PROFEXIM”, czyli wykonawcy oraz władze gminy, na czele z Wójtem Janem Skrzekutem.

 

W ramach przedsięwzięcia droga gminna została poszerzona, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, przebudowano odwodnienia, sieć gazową, teletechniczną, energetyczną i wodociągową oraz umocniono rowy. Dodatkowo wykonano również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1609 Limanowa – Kamienica oraz remont skrzyżowania z ul. Józefa Bema w Limanowej.

 

Koszt inwestycji wyniósł prawie 4 mln zł, z czego ponad 1,5 mln stanowiła dotacja pochodząca z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Źródło i Fot. Gmina Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować