W Gminie Podegrodzie zakończono kilka inwestycji związanych z poprawą oświetlenia dróg

W Gostwicy, jednej z miejscowości w Gminie Podegrodzie, poprawiono oświetlenie drogi gminnej. Dzięki zakupowi i montażowi 4 nowych lamp drogowych, mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej i komfortowo poruszać się po zmroku.

W Gminie Podegrodzie zakończono kilka inwestycji związanych z poprawą oświetlenia dróg

Zadanie to zostało sfinansowane przez Gminę Podegrodzie w kwocie 15 670,20 zł. W ramach zadania zamontowano 4 lampy oświetlające drogę gminną.


W Olszanie, miejscowości należącej do Gminy Podegrodzie, zwiększono poziom oświetlenia na drodze gminnej wiodącej od mostu do Stanęcina. W ramach zadania zamontowano 7 nowych lamp, które poprawiają bezpieczeństwo i wygląd przestrzeni publicznej. Zadanie sfinansowano z Funduszu Sołeckiego wsi Olszana i kosztowało 47 200,02 zł.


Zadanie było ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom drogi, poprawy estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenia atrakcyjności miejscowości.


Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Juraszowej to ważny krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców i użytkowników tej drogi. Dzięki nowym oprawom oświetleniowym, które zostały zamontowane w ramach zadania finansowanego częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego, droga jest lepiej oświetlona i bezpieczniejsza w nocy.


Oświetlenie ulicy ułatwia również dostrzeganie znaków drogowych i innych elementów infrastruktury drogowej, co wpływa na estetykę przestrzeni publicznej.


Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować