Pogoda - Sądeckie.pl1

Dzisiaj jest: 01. 03. 2021
Do końca roku: 305 dniW hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych

W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych

Obiekty EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej – wszyscy znamy je z wydarzeń takich jak Międzynarodowe Targi Książki, kongresy czy konferencje. Sytuacja wymaga, aby tego typu wielkopowierzchniowe obiekty przeznaczać na potrzeby walki z epidemią. I to właśnie tam – w EXPO Kraków – powstanie drugi małopolski szpital tymczasowy dla pacjentów z COVID-19. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał umowę z gospodarzem terenu – Spółką Targi w Krakowie.

Wybór tej lokalizacji podyktowany był tym, że obiekty przy ulicy Galicyjskiej w Krakowie dają możliwość hospitalizacji największej liczby osób. Zarazem stosunkowo łatwo można dokonać aranżacji tej przestrzeni pod kątem szpitala tymczasowego.

Miejsce to umożliwi hospitalizację około 380 osób. Będzie tam nie mniej niż 20 łóżek respiratorowych. Uruchomienie łóżek będzie odbywać się etapowo. Przygotowania zostały już rozpoczęte i obejmują m.in. opracowanie projektu adaptacyjnego i funkcjonalnego. Trwa montaż instalacji tlenowej (w tym zbiornika na tlen), a także wykładziny i ścianek działowych oraz innych elementów zabudowy. Według deklaracji podmiotów, z którymi prowadzone są rozmowy, czas zorganizowania tymczasowego szpitala w obiekcie EXPO Kraków to 3-4 tygodnie. Za wykonanie prac adaptacyjnych odpowiada Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków”.

Decyzja dotycząca przekazania nieruchomości, na której są położone obiekty EXPO Kraków na cele związane z utworzeniem szpitala tymczasowego została wydana przez Ministra Zdrowia 23 października br. Minister Zdrowia wydał również decyzję przedsiębiorstwu, które wykona prace adaptacyjne. Na mocy tychże decyzji obiekty przy ulicy Galicyjskiej mają być udostępnione na potrzeby funkcjonowania w nich szpitala tymczasowego do 23.04.2021.

Finansowanie powstania i funkcjonowania szpitala tymczasowego będzie się odbywało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.).

„Szpitalem patronackim” będzie Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Przypomnijmy, że placówka ta już wcześniej mocno zaangażowała się w walkę z COVID-19, przeznaczając do 18 października na potrzeby pacjentów „covidowych” 30 łóżek, a następnie zwiększając tę bazę do 50 łóżek. Od 16 listopada liczba ta wzrośnie do 130.

Teraz przed dyrekcją, personelem i organem założycielskim Szpitala stoi nowe, strategiczne zadanie. Zadanie, z którym dotychczas nie miała do czynienia żadna inna placówka w Małopolsce: uruchomić w kilka tygodni – w oparciu o obiekty niewykorzystywane do celów medycznych – szpital, który będzie służył pacjentom z COVID-19.

Wojewoda Łukasz Kmita zaprosił do współpracy przy tym projekcie samorząd województwa małopolskiego. Kwestie logistyczne dotyczące uruchomienia szpitala tymczasowego w obiektach EXPO opracował dr Arkadiusz Trzos, kierujący Zakładem Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Collegium Medicum. Koncepcję medyczną przygotował zespół specjalistów pod kierownictwem prezesa Zarządu Szpitala im. Rydygiera Artura Asztabskiego, ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr. Wojciecha Mudyny oraz pełnomocnika wojewody małopolskiego ds. zabezpieczenia intensywnej terapii w województwie małopolskim dr. Wojciecha Serednickiego. W prace zaangażowane są służby podległe Wojewodzie Małopolskiemu oraz dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Aktualnie trwają również działania dotyczące przygotowania sprzętu dla szpitala w halach EXPO. Niezależnie od tego przygotowywany został plan skompletowania zespołu medycznego. Powstanie on w oparciu o oddelegowanie pracowników z innych placówek. Ogromnym wsparciem będą też wolontariusze i osoby posiadające kwalifikacje medyczne i okołomedyczne, które zgłoszą się do pracy w szpitalu tymczasowym.

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego został uruchomiony formularz, za pośrednictwem którego mogą zgłaszać się wszystkie osoby chcące podjąć się wyzwania, jakim będzie współtworzenie zespołu małopolskich szpitali tymczasowych. Zostanie też przygotowana specjalna strona internetowa dedykowana tym placówkom.

W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych W hali Expo Targi Kraków powstaje Szpital Tymczasowy. Pomieści ponad 370 łóżek dla pacjentów covidowych

Źródło: UMWM, fot. MUW

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować