W Łącku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt gazyfikacji rejonu Szczawnicy i okolicznych gmin

Dzisiaj w Łącku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt gazyfikacji rejonu Szczawnicy i okolicznych gmin, który był realizowany przez Polską Spółkę Gazownictwa. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele PSG. Spotkanie poprowadził Wójt Gminy Łącko Pan Jan Dziedzina.

W Łącku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt gazyfikacji rejonu Szczawnicy i okolicznych gmin

Projekt składał się z trzech etapów, które obejmowały budowę sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia na terenie województwa małopolskiego. Sieć wysokiego ciśnienia biegła przez gminy Słopnice i Kamienica, a sieć średniego ciśnienia przez gminy Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica.


W ramach pierwszego etapu zbudowano 13,6 km sieci wysokiego ciśnienia i dwie stacje redukcyjno-pomiarowe w Słopnicach i Zbludzy. Drugi etap polegał na budowie 45,6 km sieci średniego ciśnienia i 15,3 km przyłączy w Szczawnicy. Trzeci etap to budowa 16 km sieci średniego ciśnienia w gminach: Łącko, Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem oraz 3,4 km odcinków w gminie Kamienica. Do tej pory wykonano 678 przyłączy.


Całkowity koszt inwestycji to około 90 milionów złotych.


Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Źródło: Gm. Łącko

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować