W Limanowej otwarto nowy most

W Limanowej otwarto nowy most

W dniu 1 lutego 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie mostu w ciągu ulicy Dudka w Limanowej – niezwykle ważnego szlaku komunikacyjnego dla mieszkańców dwóch gmin oraz dla turystów. 

 

Podczas spotkania pojawili się Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda oraz wójt Gminy Limanowa – Jan Skrzekut. Nie zabrakło również reprezentantów samorządu województwa i powiatu. Uroczystość została uświetniona przez krótki występ artystyczny kapeli „Górne Łososinioki” i Koło Gospodyń Wiejskich z Łososiny Górnej. 

 

Most usytuowany w ciągu ul. Dudka w Limanowej został uszkodzony z powodu znacznego zwiększenia poziomu wody w rzece Łososinie w maju i lipcu 2014. Zniszczenie filara mostu spowodowało, że most został zamknięty ze względów bezpieczeństwa. Po wykonaniu ekspertyzy, na jej podstawie, władze samorządowe podjęły decyzję o rozbiórce zniszczonego mostu i budowie nowego. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Budowy Mostów Gryglak Czachurski s.c. z Klęczan.  

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 mln zł z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w ramach dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej. W kosztach inwestycji partycypowały również Miasto Limanowa (771 tys. zł) oraz gmina Limanowa (300 tys. zł). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 071 000 zł. 

 

Nowy most został odebrany 26 listopada 2018 r. Posiada on 40,15 m długości, 9,58 m szerokości całkowitej (6 m jezdni i 2,5 m chodnika). Światło mostu wynosi natomiast 39,10 m. 

 

Źródło i Fot. UM Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować