Pogoda - Sądeckie.pl26

Dzisiaj jest: 26. 02. 2021
Do końca roku: 308 dniW Małopolsce w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie siedem obwodnic

W Małopolsce w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie siedem obwodnic

Będą to obwodnice Limanowej, Nowego Targu, Piwnicznej, Trzebini, Wadowic, Makowa Podhalańskiego i Wschodnia Obwodnica Tarnowa.

 

Obwodnica Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowa obwodnicy Piwnicznej została podpisana w październiku 2019 roku. Konsultacje społeczne z mieszkańcami, na których przedstawiono trzy warianty przebiegu obwodnicy odbywały się od połowy czerwca do połowy lipca 2020 r. Trwa jeszcze opracowanie ankiet złożonych przez mieszkańców. Przedstawione warianty przebiegu mają długości od 2,0 do 2,5 km.

Inwestycja jest częścią większego programu zakładającego udrożnienie polsko-słowackiego ruchu granicznego. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej nr 87 w pobliżu Piwnicznej. Istotna będzie również możliwość ominięcia zabudowań miejscowości przez ruch turystyczny kierujący się np. w stronę Muszyny. Ujęcie w rządowym Programie pozwoli na rozpoczęcie budowy obwodnicy oraz zintensyfikowanie współpracy ze stroną słowacką w celu usprawnienia połączeń granicznych.

21 sierpnia 2020 r. otworzyliśmy oferty złożone do przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnic Limanowej w ciągu DK28 i Nowego Targu w ciągu DK49. Wpłynęły trzy oferty i są teraz sprawdzane przez komisję przetargową

 

Obwodnica Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28

Inwestycja odciąży z ruchu centrum miasta i ułatwi podróż pomiędzy Nowym Sączem a Rabką-Zdrojem. Pozytywnie wpłynie także na spójność komunikacyjną południowej Małopolski. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. 

 

Obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49 Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 49 po zjeździe z DK47. Obecnie realizowana jest inwestycja polegająca na rozbudowie drogi krajowej nr 47 pomiędzy Rabką-Zdrój a Nowym Targiem. Konieczna stała się również budowa obwodnicy w ciągu DK49. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego, na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, z ominięciem miasta. W ubiegłym roku podpisany został Program Inwestycji, a ujęcie zadania w Programie budowy 100 obwodnic pozwoli na jego realizację.    

 

Wschodnia Obwodnica Tarnowa w ciągu drogi krajowej nr 73

W przypadku tej obwodnicy jesteśmy na etapie przygotowania koncepcji programowej. W maju 2020 r. odbyły się konsultacje społeczne. Zakończenie prac koncepcyjnych planowane jest w lutym 2021 r. Podstawowym celem budowy obwodnicy Tarnowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 73 przy dojeździe do węzła Tarnów Północ. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Tarnowa. Obwodnica równolegle poprawi dostępność komunikacyjną Pilzna i Jasła. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Uzyskana została już decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace przygotowawcze prowadzone są we współpracy z Miastem Tarnów.

 

Obwodnica Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28 W sprawie budowy tej obwodnicy zostało podpisane porozumienie pomiędzy GDDKiA a Gminą Wadowice. W myśl tego porozumienia Gmina przygotuje dokumentację, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i zezwoleniem na realizację, natomiast GDDKiA zbuduje drogę. Umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana przez Gminę Wadowice 9 lipca 2020 r. Po wybudowaniu obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Będzie ona stanowiła uzupełnienie istniejącej sieci dróg w mieście i pozytywnie wpłynie na płynność ruchu. Południowa obwodnica Wadowic będzie stanowić ciąg drogi krajowej nr 28, na odcinku od ronda gen. Leopolda Okulickiego (tu łączyć się ma z drogą krajową nr 52) do ul. Zegadłowicza. Obwodnica ma rozładować zatory w ruchu, jakie tworzą się na drogach krajowych nr 28 (Wadowice - Sucha Beskidzka) oraz 52 (Wadowice - Kraków). Obwodnica ta uwzględniać będzie planowaną do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej UE Beskidzką Drogę Integracyjną, czyli drogę ekspresową S52.  

 

Obwodnica Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79 Trwa procedura przetargowa na zadanie pn. „Studium sieciowe z elementami studium korytarzowego, obejmującego odcinek autostrady A4 od węzła Balice I do węzła Mysłowice oraz odcinek DK79 od wyłączenia projektowanej obwodnicy Zabierzowa do węzła Byczyna na autostradzie A4”. W ramach tego studium analizowane będą możliwości poprowadzenia obwodnicy Trzebini. Głównym celem budowy obwodnicy Trzebini jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu autostrady A4. Budowa tej obwodnicy poprawi również dostępność komunikacyjną rafinerii w Trzebini. Dla tej inwestycji nie były dotąd prowadzone prace przygotowawcze.

 

Obwodnica Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28 Obecnie przygotowywane są materiały do wszczęcia postępowania przetargowego na przygotowanie dokumentacji dla tej inwestycji, które jest zaplanowane na listopad 2020 r. Droga krajowa nr 28 przebiega przez centrum miasta i jest wygodnym połączeniem Śląska z Podhalem. Obwodnica wyprowadzając ruch z miasta, poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ruchu lokalnego, regionalnego i dalekobieżnego. Inwestycja pozytywnie wpłynie na przepustowość ciągu komunikacyjnego łączącego Podtatrze ze Śląskiem.

 

Źródło i fot.: GDDKiA

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować