W MUW dyskutowano o odszkodowaniach dla mieszkających na trasie projektowanego połączenia kolejowego Podłęże-Piekiełko

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie robocze poświęcone analizie sytuacji i ustaleniu harmonogramu działań podejmowanych przez organy publiczne oraz inwestora w sprawie wywłaszczeń nieruchomości na terenie gminy Limanowa. Są one związane z rozbiórką budynków mieszkalnych na potrzeby inwestycji zakładającej budowę nowej linii kolejowej na trasie Podłęże-Piekiełko, której inwestorem jest PKP PLK S.A.

W MUW dyskutowano o odszkodowaniach dla mieszkających na trasie projektowanego połączenia kolejowego Podłęże-Piekiełko

Spotkaniu zorganizowanemu z inicjatywy poseł Urszuli Nowogórskiej przewodniczył wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Obecni byli także przedstawiciele inwestora, w tym dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. Region Południowy Kraków Mateusz Wanat, dyrektor Biura Wojewody Łukasz Krzysztofik, dyrektor Wydziału Infrastruktury MUW w Krakowie Edyta Lisak, zastępca dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości MUW w Krakowie Mirosław Walas.

Zarówno po stronie Wojewody Małopolskiego – jako organu właściwego do przeprowadzenia postępowania odszkodowawczego, jak również inwestora, podejmowane są wszelkie możliwe działania, które pozwolą na szybkie i sprawne przeprowadzenie procedur administracyjnych pozwalających na wypłatę środków pieniężnych tytułem odszkodowań. Realnym wsparciem i łącznikiem pomiędzy instytucjami a zainteresowanymi mieszkańcami ziemi limanowskiej jest tutaj Pani poseł Urszula Nowogórska. Budowa połączenia kolejowego na trasie Podłęże-Piekiełko to bardzo ważna inwestycja, która wpłynie na rozwój naszego regionu – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować