W Pisarzowej zakończyła się budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej

W Pisarzowej zakończyła się budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej, która poprawi warunki życia i aktywności mieszkańców. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie udzieliło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

W Pisarzowej zakończyła się budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej

W skład inwestycji wchodził plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz modernizacja oświetlenia boisk sportowych. Plac zabaw został wyposażony w bezpieczną nawierzchnię i atrakcyjne urządzenia dla dzieci i dorosłych. Oświetlenie boisk zostało wymienione na nowoczesne i energooszczędne oprawy LED. Prace wykonały firmy Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru z Leżajska i MAXI Bogdan Jędrzejek z Koszar. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 231 195,89 zł, z czego 147 109,00 zł pochodziło z dotacji unijnej.


Odbiór końcowy zadania odbył się 21 grudnia br. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz gminnych, szkoły podstawowej, rady gminy oraz wykonawców. Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu i wyraził nadzieję, że nowa infrastruktura będzie służyć mieszkańcom Pisarzowej przez wiele lat.


Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować