Pogoda - Sądeckie.pl8

Dzisiaj jest: 08. 05. 2021
Do końca roku: 237 dni
Jakość Powietrza

W powiecie gorlickim powstaje Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W powiecie gorlickim powstaje Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Spotkanie otworzyła Starosta Gorlicki Maria Gubała, która przedstawiła kluczowe zagadnienia, jakimi zajmie się Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Należą do nich m.in. inicjowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, określenie i koordynowanie kierunków działań samorządów gminnych i powiatowych służb, w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego, promowanie kultury w ruchu drogowym na obszarze powiatu gorlickiego.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy: Wydziału Komunikacji i Dróg Stanisław Zieliński i Powiatowego Zarządu Drogowego oraz Komendant Powiatowy PSP Krzysztof Gładysz, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach kom. Mariusz Piotrowski i Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Tybor.


Spotkanie było odpowiedzią na wniosek Wicemarszałka WM Łukasza Smółki w zakresie powołania rad bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce.


Bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu jest dla nas bardzo ważne, a wszelkie działania na rzecz jego poprawy są naszym priorytetem – mówi starosta Maria Gubała. Podejmujemy wiele działań w tym zakresie wraz z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej, ale jestem pewna, że w Powiatowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będziemy współpracować zdecydowanie bliżej i w większym zakresie niż to było do tej pory. Myślę, że to co wspólnie wypracujemy, zdecydowanie przełoży się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach powiatu – dodaje na zakończenie.


Źródło: Starostwo Powiatowe Gorlice

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować