Pogoda - Sądeckie.pl

23

Dzisiaj jest: 23. 10. 2021 Do końca roku: 69 dni
Jakość Powietrza:

W powiecie nowosądeckim i limanowskim nielegalnie zatrudniali cudzoziemców. Grozi im do 30 tys. zł grzywny

W powiecie nowosądeckim i limanowskim nielegalnie zatrudniali cudzoziemców. Grozi im do 30 tys. zł grzywny

Funkcjonariusze Wydziału ds. Cudzoziemców KaOSG zakończyli dwie kontrole legalności zatrudniania cudzoziemców. W ich wyniku 3 cudzoziemców zostało zatrzymanych i otrzymało decyzje administracyjne zobowiązujące ich do powrotu.

W firmie budowlanej, mającej siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim, a wykonującej prace w jednej z miejscowości powiatu limanowskiego, pracodawca naruszył przepisy art. 120 ust 1, 120 ust 6 i 120 ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 24-latek zatrudniał nielegalnie obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec w wieku 26-lat został zatrzymany w związku z nielegalnym wykonywaniem pracy - bez oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.


Druga kontrola miała miejsce w powiecie nowosądeckim, gdzie wykonywane były prace związane z układaniem kostki brukowej. W jej toku zatrzymano 2 obywateli Ukrainy. Mężczyźni w wieku 28 i 30 lat wykonywali nielegalnie pracę - bez oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub odpowiedniego zezwolenia na pracę oraz bez wymaganej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej.


Komendant KaOSG wszczął postępowania w sprawie zobowiązania 3 wyżej wymienionych cudzoziemców do powrotu i wydał stosowne decyzje administracyjne. Orzekł także o zakazie ponownego ich wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów strefy Schengen przez okres 1 roku.


Natomiast w związku z naruszeniem przez obydwu pracodawców przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostaną skierowane wnioski do Sądów o ich ukaranie. Grozi im kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.


Źródło: KaOSG

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować