Pogoda Nowy Sącz

1

Dzisiaj jest: 01. 12. 2022 Dni od początku roku: 334 Dni do końca roku: 30
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

W SP nr 1 w Starym Sączu gościło Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła

W SP nr 1 w Starym Sączu gościło Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła

Przez dwa dni dzieci ze szkół podstawowych mogły przetestować Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła, które w czwartek i piątek gościło w SP nr 1 w Starym Sączu.

Inauguracja tego pilotażowego programu odbyła się w poniedziałek 13 września w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, a już 16 września w czwartek z mobilnego centrum turystycznego mogły skorzystać dzieci ze szkół podstawowych z Gminy Stary Sącz.


Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży, nauczycieli, a pośrednio także rodziców. Ma na celu zachęcić do podróżowania po Polsce i poznawania najróżniejszych zakątków kraju, na których zwiedzanie można przeznaczyć również środki z Polskiego Bonu Turystycznego. „Turystyczna Szkoła” jest działaniem realizowanym przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki, przy udziale lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych.


Jednym z kluczowych elementów programu jest Mobilne Centrum Edukacji – Turystyczna Szkoła (MCETS), które, o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, jesienią będzie odwiedzać szkoły podstawowe w całym kraju niezależnie od ich wielkości, czy usytuowania.


W Polsce mamy wiele atrakcji turystycznych na wysokim poziomie. Często znajdują się one bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Projekt Mobilne Centrum Edukacji – Turystyczna Szkoła jest kolejnym projektem, który podobnie jak Polski Bon Turystyczny ma na celu wspieranie i promowanie krajowej turystyki. W MCETS znajdzie się także specjalna przestrzeń dla promocji kształcenia w sektorze usług turystycznych, który jest dziś szczególnie ważnym obszarem dalszego rozwoju gospodarki turystycznej – podkreślał Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Mobilne Centrum Edukacji to nowoczesna, multimedialna przestrzeń pozwalającą na edukację poprzez zabawę. Atrakcje będą dopasowane do dwóch grup wiekowych: dzieci z klas I-III oraz uczniów klas IV-VIII. Cała przestrzeń jest podzielona na kilka stref, a gości wita humanoidalny robot.


Chcemy docierać z opowieścią o polskich walorach turystycznych do szkół w całym kraju, a przy tym edukować dzieci i młodzież. Liczymy na to, że dzieci zachęcone tym co zobaczą, wrócą do domu i będą wiercić rodzicom przysłowiową dziurę w brzuchu, żeby je zabrali lub wysłali na wycieczkę. Jestem przekonany, że w ten sposób zaszczepimy bakcyla podróżowania w młodym pokoleniu – mówi Rafał Szlachta, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.


Dzisiaj mobilne centrum testowali również burmistrzowie Starego Sącza i samorządowcy z powiatu nowosądeckiego m.in. Jacek Migacz Wójt Gminy Grybów.


Cieszę się, że dzięki wiceministrowi Andrzejowi Gutowi – Mostowemu nasze dzieci z mobilnego centrum mogły skorzystać jako jedne z pierwszych w Polsce - mówi Kazimierz Gizicki. – Miały do dyspozycji aplikację wykorzystującą augmented reality, stołu multimedialne, tablety z aplikacjami, czy rozwiązania pozwalających na wirtualne zwiedzanie. Nie zabrakło także tradycyjnych gier i zabaw, takich jak choćby kompletowanie plecaka turystycznego, testowanie sprzętu rekreacyjnego, kompletowanie apteczki turystycznej czy nauka korzystania z kompasu.


Jedna ze stref została przygotowana przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze (GOPR). Ratownicy zapoznają w niej młodych turystów z zasadami zachowania w górach oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.


Edukacja dla rozwoju branży

Ograniczenie działalności w sektorze turystyki w ostatnich dwóch latach zmusiło wiele podmiotów do zmniejszenia zatrudnienia. Jest to jeden z najbardziej widocznych i negatywnych efektów epidemii. Odpływ pracowników do innych sektorów, w nieodległej przyszłości może mieć negatywne skutki w zakresie odbudowy operacyjności w podmiotach turystycznych. Między innymi dlatego część przestrzeni MCETS zostanie także udostępniona szkołom branżowym – hotelarskim i turystycznym chcącym promować swoją ofertę edukacyjną wśród uczniów starszych klas. W przyszłości mogą oni rozwijać się właśnie w tym kierunku i zasilić kadry specjalistów branży turystycznej.


Turystyka to dziedzina interdyscyplinarna, dająca możliwości do rozwoju osobom o różnych kwalifikacjach. Wymaga kreatywności, umiejętności budowania relacji, oferując w zamian możliwość ciągłego rozwoju. Promocja pracy w turystyce powinna być narzędziem kształtowania wizerunku całego sektora. Ponieważ turystyka opiera się przede wszystkim na usługach, dobrze wykształcone kadry będą stanowić o konkurencyjności poszczególnych podmiotów oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku miejsc.


W kolejnym etapie projektu Mobilne Centrum Edukacji – Turystyczna Szkoła zostanie uruchomiona strona internetowa zawierająca kompendium wiedzy i materiały dydaktyczne dotyczące turystyki oraz bezpieczeństwa w czasie podróży. Dostępna będzie także baza scenariuszy wycieczek szkolnych – jedno i kilkudniowych.


Źródło: UMSS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować