W Starostwie podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W Starostwie podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

- Współpracujemy od wielu lat tworząc politykę senioralną, a także dbając o zdrowie i aktywny rozwój osób starszych – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Cieszy fakt, że seniorzy tak mocno angażują się w realizację różnych projektów, służą wiedzą i doświadczeniem, są otwarci i ciekawi świata. My ze swej strony oferujemy między innymi wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych na realizację programów edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia i poprawę jakości życia osób starszych. To konkursy otwarte „SREBRNE Sądeckie”, „ZDROWE Sądeckie”, „EKO Sądeckie” czy „KULTURALNE Sądeckie”.


Wszystkie te działania mają jeden cel - dbanie o seniorów i umożliwienie im prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia.


- Bardzo dziękuję za wsparcie i aktywny udział w pomocy osobom starszym – mówiła Wiesława Borczyk, prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - Władze Powiatu Nowosądeckiego bardzo poważnie podchodzą do problemów seniorów i dostrzegają potrzeby osób starszych. Dzięki takiej współpracy udaje się zrealizować wiele projektów. Działamy już razem od 20 lat!


W ramach zawartego dzisiaj porozumienia, Powiat deklaruje m.in.: nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2024 roku oraz współpracę w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.


Stowarzyszenie deklaruje w szczególności: współpracę z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego w zakresie działań zmierzających do opracowania Sądeckiej Polityki Senioralnej; propagowanie i prowadzenie edukacji nieformalnej osób starszych mieszkających w powiecie nowosądeckim w różnych dziedzinach nauk; aktywizację społeczną osób starszych mieszkających na terenie powiatu nowosądeckiego oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia, promocji zdrowego stylu życia seniorów i wiedzy o zdrowiu. Bardzo ważnym aspektem porozumienia jest również to, że pracownicy SUTW udzielają bezpłatnych porad prawno-organizacyjnych organizacjom pozarządowym, mającym siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego (w każdy piątek, w godz. 9.00 - 11.00 w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 18 w Nowym Sączu).


Porozumienie podpisali: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, Wiesława Borczyk – prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Daniel Jachimowicz – wiceprezes SUTW. W spotkaniu wzięła również udział sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk oraz członkowie SUTW.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować