W Starostwie Powiatowym dyskutowano o bezpieczeństwie i inwestycjach drogowych

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, którą prowadził starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. Odbył się także Konwent Wójtów i Burmistrzów. Starosta wręczył wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego Andrzejowi Gancarzowi akt powołania na członka Wspólnej Komisji.

W Starostwie Powiatowym dyskutowano o bezpieczeństwie i inwestycjach drogowych

Podczas spotkania starosta Marek Kwiatkowski podsumował zakończone inwestycje drogowe, które były prowadzone na terenie miast i gmin Powiatu Nowosądeckiego przez władze Powiatu i omówił te trwające i zaplanowane.


W latach 2019 – 2023 przeznaczyliśmy na inwestycje ponad 300 milionów złotych, w tym, kwotę ponad 180 milionów złotych pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Remonty dróg, budowa mostów i doświetlonych, nowoczesnych przejść dla pieszych to nie tylko poprawa infrastruktury. To przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, zapewnienie komfortu jazdy kierowcom i odpowiednie zabezpieczenie pieszych. Cieszę się, że pozyskaliśmy tak duże środki zewnętrzne na te inwestycje i że udało nam się tyle zrobić. Dziękuję również wójtom i burmistrzom za ich zaangażowanie i współfinansowanie niektórych inwestycji.


Pięcioletni bilans działań obecnego Zarządu Powiatu to:

- ponad 130 kilometrów wyremontowanych dróg,

- 32 kilometry wybudowanych chodników,

- 14 wybudowanych lub zmodernizowanych mostów,

- 105 oznakowanych i doświetlonych przejść dla pieszych.

Na dwa kolejne lata są już zaplanowane kolejne inwestycje.


Podczas posiedzenia omawiano sprawy dotyczące: zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży; bezpieczeństwo pożarowe; zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego; zapobiegania i ograniczania negatywnych zjawisk mających wpływ na bezpieczeństwo seniorów i osób mniej zaradnych; podejmowania działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu.


W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, wiceprzewodniczący RPN Andrzej Gancarz, członek Zarządu Powiatu Edward Ciągło, st. bryg. Paweł Motyka – Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu, insp. dr Krzysztof Dymura - Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, burmistrz Grybowa – Paweł Fyda, wójtowie: Jan Dziedzina – Łącko, Andrzej Romanek - Łososina Dolna, Bernard Stawiarski – Chełmiec, wiceburmistrz Starego Sącza Kazimierz Gizicki, sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk. Nad przebiegiem spotkania czuwał Ryszard Wąsowicz - kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować