W Starostwie Powiatowym w Limanowej podpisano porozumienie z Nadleśnictwami i Gorczańskim Parkiem Narodowym

W Starostwie Powiatowym w Limanowej podpisano porozumienie z Nadleśnictwami i Gorczańskim Parkiem Narodowym

8 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim Mieczysławem Urygą, a Nadleśniczymi Nadleśnictwa Limanowa – Wojciechem Łukaczem i  Nadleśnictwa Stary Sącz – Pawłem Szczygłem oraz Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego – Januszem Tomasiewiczem. W spotkaniu uczestniczyła także Agata Zięba – Wicestarosta Limanowski.

 

Porozumienie określa m.in. cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna, nadzorowanie oraz kontrolę właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania. Dokument reguluje ponadto kwestie dotyczące wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się i powstawaniu pożarów, jak również zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych. Porozumienie normuje ponadto tematykę ochrony gleby i wód leśnych.

 

Spotkanie było również okazją do omówienia bieżących spraw. Poruszono ważne sprawy z zakresu nadzoru nad lasami. Przedstawiono sposoby zapobiegania szkodnictwu leśnemu w zakresie bezpieczeństwa turystów i zagrożenia dla przyrody jakie niosą za sobą nielegalne przejazdy quadów, crossów, skuterów, motorów śnieżnych czy innych tego typu pojazdów.

 

Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować