Pogoda - Sądeckie.pl18

Dzisiaj jest: 18. 04. 2021
Do końca roku: 257 dni
Jakość Powietrza

W 2021 roku rząd przeznaczy na programy aktywizujące osoby starsze 100 mln zł

W 2021 roku rząd przeznaczy na programy aktywizujące osoby starsze 100 mln zł

W tym roku na programy aktywizujące osoby starsze rząd przeznaczy łącznie 100 mln zł. – To 60 mln zł na program „Senior+” oraz 40 mln na nowy program „Aktywni+”. Wciąż trwają nabory ofert do obu z nich.

Samotność i brak zajęcia to bolączki towarzyszące czasem każdemu, ale dla osób starszych są szczególnie dotkliwe. Wyraźnie widać to było w czasie pandemii, która znacznie ograniczyła możliwości wyjścia z domu, interakcji z innymi.

Mimo trudności związanych z pandemią nasze programy aktywizujące osoby starsze zostały zrealizowane w stu procentach. Mowa tu o zakończonym wraz z 2020 rokiem „Seniorem+”, który jest kontynuowany w kolejnych latach, oraz o Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, czyli ASOS-ie. ASOS został zastąpiony przez nowy Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Na oba te programy w 2021 r. przeznaczymy 100 mln zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Budżet programu „Senior+” w 2021 r. to 60 mln zł, a programu „Aktywni+” – 40 mln zł.

„Senior+”. Termin składania ofert do 24 marca br.

26 lutego br. rozpoczął się konkursu ofert do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 edycja 2021. To dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego do tworzenia nowych oraz prowadzenia placówek już istniejących.

To dwa moduły:

Moduł 1 programu obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

Moduł 2 to zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

„Aktywni+”. Termin składania ofert do 26 marca br.

Szacunki wskazują, że w czasie realizacji programu „Aktywni+” dofinansowanych zostanie ponad 1,5 tys. projektów skierowanych do osób starszych, a budżet programu na lata 2021-2025 to 200 mln zł.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do nawet 250 tysięcy zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny oraz wkład osobowy.

Oferty można składać poprzez Generator Ofert dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/.


Źródło: MRiPS

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować