Ważna informacja dla właścicieli pojazdów

Informujemy, że z dniem 10 czerwca 2024 r. wygasną decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r., które nie posiadają ważnego okresowego badania technicznego, a których posiadacze/ właściciele nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed wejściem w życie ustawy.

Ważna informacja dla właścicieli pojazdów

Pojazdy te mogą podlegać powtórnej rejestracji, po spełnieniu warunków dopuszczenia do ruchu.

Przepis, o którym mowa, nie ma zastosowania do pojazdów zabytkowych i pojazdów wolnobieżnych.

Zawiadomienie o wygaśnięciu decyzji odbędzie się w drodze publicznego obwieszczenia.

Wykaz pojazdów tutaj.

Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować