„Wojenne losy Krynicy i jej mieszkańców. Krynica 1939 - 1945”. Prelekcja w Bibliotece Publicznej

Wojenne losy Krynicy i jej mieszkańców. Krynica 1939 - 1945 to tytuł prelekcji, którą 27 listopada br. w Bibliotece Publicznej wygłosił Tomasz Walczyk, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Krynicy.

„Wojenne losy Krynicy i jej mieszkańców. Krynica 1939 - 1945”. Prelekcja w Bibliotece Publicznej

Prelekcja była ilustrowana zdjęciami, dokumentami, mapami i innymi materiałami archiwalnymi, które zainteresowały zgromadzonych słuchaczy. Krynica w latach 1939-1945 to temat bardzo bogaty i skomplikowany, który nie został jeszcze w pełni zbadany i opisany.


Autor prelekcji podkreślił, że przedstawił tylko niektóre fakty i historie, które wymagają dalszych badań i analiz. Mieszkańcy Krynicy doświadczyli wielu dramatów i tragedii w czasie okupacji niemieckiej. Byli deportowani do obozów koncentracyjnych, łagrów, ginęli w walkach we wrześniu 1939 roku lub na innych frontach wojny.


Brali udział w konspiracji, pomagali kurierom przechodzić przez granicę. Osobną grupę stanowili osiemnastu młodzi Kryniczanie, którzy zostali aresztowani 3 maja 1940 roku i po pobycie w tarnowskim więzieniu trafili pierwszym transportem do Auschwitz. Ludność żydowska z Krynicy była stopniowo wywożona do gett, a potem do obozu zagłady w Bełżcu.


Krynica jako uzdrowisko funkcjonowała nadal, ale głównie dla Niemców, a także dla dzieci i młodzieży ze szkół z Niemiec, które były ewakuowane z miast narażonych na bombardowania.


Prelekcja była częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Krynicy pod nazwą "Krynica - niewyczerpane źródło inspiracji", który otrzymał dofinansowanie od Gminy Krynica-Zdrój.


Źródło: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Krynica-Zdrój

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować