Pogoda - Sądeckie.pl21

Dzisiaj jest: 21. 04. 2021
Do końca roku: 254 dni
Jakość Powietrza

WSA odrzucił skargę prezydenta na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia dopłaty do wody i ścieków

WSA odrzucił skargę prezydenta na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia dopłaty do wody i ścieków

Podczas kwietniowej XXIX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza, radni podjęli uchwałę o przywróceniu dopłat do wody i ścieków dla sądeczan. Za, głosowało wtedy 12 radnych Klubu PiS - Wybieram Nowy Sącz. Prezydent Ludomir Handzel zaskarżył uchwałę do RIO, bo jak wskazuje nie zawiera ona źródeł finansowania tych dopłat. 

 

O decyzji RIO poinformowała w maju na swoim profilu facebookowym Przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk:

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Wojewoda Małopolski nie przychylili się do zarzutów Prezydenta Miasta Ludomira Handzla o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2020 r. ustanawiającej dopłaty do wody dla mieszkańców Nowego Sącza. Oznacza to, że od 1 maja 2020 r. mieszkańcy Nowego Sącza będą płacić niższe rachunki za wodę, a w budżecie statystycznej sądeckiej rodziny pozostanie średnio ok. 1000 zł! Jeszcze raz dziękuję wszystkim radnym klubu PiS - Wybieram Nowy Sącz za podjęcie tej ważnej uchwały. 

 

W odpowiedzi skierowanej do prezydenta z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie czytamy m.in., że „Przedmiotowa uchwała została poddana analizie przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 13 maja 2020 roku. Kolegium RIO nie dopatrzyło się w postanowieniach uchwały uchybień mogących skutkować jej nieważnością(…). Kolegium nie podziela również pańskiego zarzutu braku wskazania w uchwale źródeł finansowania wynikających z uchwały zobowiązań(…). Jednocześnie z bilansu wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za rok 2019, sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynika, że miasto Nowy Sącz posiadało kwotę 35831192,60 zł wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

 

Jak się okazuje prezydent poszedł o krok dalej i zaskarżył uchwałę Rady Miasta o dopłatach do wody i ścieków do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I tym razem jego skarga została odrzucona o czym poinformowała Przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk.

 

Skarga prezydenta Ludomira Handzla na uchwałę RADY MIASTA w przedmiocie ustalenia dopłaty do wody i ścieków została ODRZUCONA przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

 

Przypomnijmy: Prezydent Ludomir Handzel po drastycznym podniesieniu opłat za śmieci, zaskarżył także do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyjętą głosami radnych PiS Uchwałę Rady Miasta z dnia 28.04.2020r. o przywróceniu dopłat do wody i ścieków dla mieszkańców Nowego Sącza.

 

Cieszę się, że dopłaty dla mieszkańców Nowego Sącza przyjęte głosami radnych PiS, które obowiązują od 1 maja do 31 grudnia br. zostaną utrzymane. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest potwierdzeniem słuszności naszych działań.

Fot.: Facebook Przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować