Wybrano drugiego zastępcę dyrektora MCK Sokół

W połowie maja stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. sztuki profesjonalnej Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ objęła – związana z tą instytucją już od niemal czterdziestu lat – Liliana Olech.

Wybrano drugiego zastępcę dyrektora MCK Sokół

Na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z 26 lutego 2024 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ utworzone zostało stanowisko drugiego zastępcy dyrektora tej instytucji. Zmiana ta była odpowiedzią na dynamiczny rozwój instytucji. Dyrektor Andrzej Zarych podjął decyzję o powołaniu drugiego zastępcy i doprecyzowaniu zakresu odpowiedzialności obu wicedyrektorów. Tym samym uległ również zmianie tytuł i zakres obowiązków Piotra Gąsienicy, który od grudnia 2019 roku pełnił obowiązki zastępcy dyrektora MCK SOKÓŁ. Obecnie piastować będzie on stanowisko zastępcy dyrektora ds. dziedzictwa kulturowego i obejmie nadzór nad Instytutem Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich, będącym oddziałem MCK SOKÓŁ.

Nowa wicedyrektorka MCK SOKÓŁ, Liliana Olech, jest absolwentką Studium Oświaty i Kultury w Krakowie oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu oraz studia podyplomowe z zakresu konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz obiektów sakralnych prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Pracę w dziale organizacji imprez i upowszechniania sztuki profesjonalnej MCK SOKÓŁ rozpoczęła w 1984 roku. W latach 1998-2014 była kierownikiem działu sztuki profesjonalnej. Od marca 2014 roku piastowała stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu – jednego z oddziałów MCK SOKÓŁ.

Od początku istnienia, jest kierownikiem biura Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, który w polskim środowisku muzycznym cieszy się uznaniem i opinią drugiego najważniejszego konkursu wokalnego w Polsce.

W roku 2011 została odznaczona odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast w lutym 2017 roku otrzymała brązowy medal Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS.

Źródło: MCK Sokół

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować