Wystawa zaŁĄCZNIKart w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, w oddziale w Szymbarku

15 kwietnia 2024 roku w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, w oddziale w Szymbarku odbył się wernisaż wystawy prac wykładowców i studentów Katedry Edukacji artystycznej i sztuk wizualnych Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki ANS w Nowym Sączu. Na wystawę pt. zaŁĄCZNIKart składają się dwie ekspozycje – wystawa prac wykładowców pt. MY / WY = ART oraz wystawa prac studentów pt. WY / MY = EDU studiów pierwszego stopnia: Graphic design i technologie wizualne oraz studiów drugiego stopnia: Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów.

Wystawa zaŁĄCZNIKart w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, w oddziale w Szymbarku

Wystawa zaŁĄCZNIKart jest zorganizowana w ramach wieloletniej współpracy Katedry Edukacji artystycznej i sztuk wizualnych ANS w Nowym Sączu z Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Muzeum mgr Katarzyny Szepieniec i Pana Kierownika Oddziału w Szymbarku mgr. Macieja Lewka. Na wystawie WY / MY = ART obejrzeć można prace wykładowców Katedry, będących aktywnymi artystami i projektantami w zakresie sztuk wizualnych, którzy prowadzą różnorodne zajęcia na kierunkach GDiTW oraz PZUNM.

Wystawa WY / MY = EDU jest prezentacją prac studentów kierunków artystyczno-projektowych zrealizowanych w ramach zajęć. Bogactwo form, rozwiązań technologicznych i wyrazowych wystawionych w Szymbarku prac pokazuje jak różnorodne jest kształcenie w obszarze graphic design i ux-design – na kierunkach istniejących na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki ANS w Nowym Sączu. W wernisażu udział wzięli wykładowcy, studenci, kierownik Oddziału w Szymbarku mgr Maciej Lewek, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki mgr Bogusława Gaweł oraz liczni goście.

Zapraszamy na tę niezwykłą ekspozycję, którą oglądać można do 5.05.2024 roku!

Uczestnicy wystawy: prof. dr hab. Krzysztof Tomalski, prof. dr hab. Andrzej Szarek, dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. ANS (kierownik Katedry), dr hab. Karol Gąsienica-Szostak, prof. ANS, dr hab. Michał Jandura, prof. ANS, mgr Agata Rolka, mgr Mariusz Obrzut, studenci kierunków Graphic design i technologie wizualne oraz studiów Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów.

Więcej zdjęć tutaj.

Źródło: ANS, fot. Jarogniew Barciszewski-Kozioł, Karol Gąsienica-Szostak

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować