Prosektorium ANS szybciej niż zakładano. Będzie gotowe do końca 2024 roku

Prosektorium dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będzie zlokalizowane w innym miejscu niż pierwotnie planowano. Uczelnia zdecydowała się wykorzystać istniejący budynek na Kampusie Dydaktyczno-Sportowym przy ul. Kościuszki 2. To rozwiązanie ma zapewnić lepsze warunki do nauki anatomii dla studentów kierunku lekarskiego.

Prosektorium ANS szybciej niż zakładano. Będzie gotowe do końca 2024 roku

Zmiana lokalizacji i terminu oddania do użytku prosektorium to dobra wiadomość dla studentów kierunku lekarskiego w Nowym Sączu. Prosektorium to miejsce, gdzie studenci uczą się anatomii człowieka na preparatach zwłok. Jest to niezbędny element kształcenia medycznego, który pozwala na lepsze zrozumienie budowy i funkcjonowania organizmu. Prosektorium w Nowym Sączu będzie nowoczesne i dobrze wyposażone, co zapewni wysoki poziom dydaktyki.


Prosektorium będzie się mieścić w budynku „D” na Kampusie Dydaktyczno-Sportowym przy ul. Kościuszki 2. Budynek ten ma być zaadaptowany do potrzeb prosektorium do końca 2024 roku, czyli rok wcześniej niż pierwotnie planowano. Dzięki temu studenci kierunku lekarskiego nie będą musieli jeździć do Radomia, gdzie obecnie odbywają się zajęcia z anatomii.


Budowa prosektorium jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Zdrowia, które przeznaczyło na ten cel 10 mln zł. To kwota wystarczająca na adaptację budynku i zakup odpowiedniego sprzętu. Prosektorium będzie spełniało wszystkie wymogi sanitarne i bezpieczeństwa, a także będzie zapewniało godne traktowanie zwłok.


Prosektorium to jeden z elementów rozbudowy infrastruktury dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w Nowym Sączu. Obok budynku „D” będą trwały prace nad kilkukondygnacyjnym budynkiem (już bez poziomu -1), w którym znajdą się laboratoria i sale wykładowe dla studentów kierunków medycznych. Wśród nich będą m.in.: sala preparatyki trójwymiarowej, sala mikroskopowa, sale dydaktyczno-ćwiczeniowe i wysokiej wierności, sala porodowa, sala noworodków i wcześniaków, blok operacyjny, pracownia USG oraz sala audytoryjna.


Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu w Nowym Sączu oferuje studia na kierunkach: ratownictwo medyczne (studia I stopnia), dietetyka (I stopień) i pielęgniarstwo (studia I i II stopnia). W roku akademickim 2023/2024 kierunek lekarski studiuje 48 osób. Wydział planuje również poszerzyć swoją ofertę o nowe kierunki: położnictwo i dietetykę II stopnia. Dodatkowo w sąsiednim Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie realizowane są studia magisterskie na kierunku fizjoterapia.


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować