Zakończył się remont kilku dróg w Gminie Podegrodzie

23 października zakończyła się inwestycja, pn. „Remont – modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie” – „Remont – modernizacja drogi gminnej Janczurówka w miejscowości Olszana” cz. III. na kwotę: 121 680,14 zł brutto wkład własny 6 084,01 zł brutto.

Zakończył się remont kilku dróg w Gminie Podegrodzie


Inwestycja stanowiąca przedmiot zadania jest finansowana z Promesy inwestycyjnych w ramach Programu Rządowego Polski Ład.


23 października mieszkańcom miejscowości Gostwica została oddana do użytku wyremontowana droga gminna na Łąki Gostwickie. Koszt inwestycji, pn. „Remont drogi gminnej nr 293901K Łąki Gostwickie w km 0+000,00-1+850,00 w miejscowości Gostwica”,to kwota 625 256,82 zł brutto.


Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


W dniu 23 października nastąpił odbiór inwestycji, pn. "Remont drogi gminnej "Do Górala" w miejscowości Olszana. W ramach zadania zrobiono: 511 metrów nawierzchni mineralno-bitumicznej, asfaltowej oraz utwardzenie poboczy.


Koszt inwestycji to kwota: 187.552,80 zł w tym dotacja z funduszy Województwa Małopolskiego 40.332,70 zł, wkład własny 147.220,10 zł.


Droga rolnicza została zrealizowana z funduszy Województwa Małopolskiego.


Zakończył się również remont drogi gminnej w miejscowości Olszana na przysiółku "Koło Bodzionego". W ramach zadania zrobiono: 610 metrów nawierzchni betonowej oraz utwardzenie poboczy.


Remont drogi gminnej "Koło Bodzionego" w miejscowości Olszana został wykonany na kwotę: 538.562,93 zł w tym dotacja z funduszy Województwa Małopolskiego 177.965,59 zł, wkład własny 360.597,34 zł.


Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.


Gmina Podegrodzie zakończyła też inwestycję, pn. "Remont drogi gminnej "Poniemieckie" w miejscowości Juraszowa. Koszt inwestycji wyniósł 417.508,15 zł w tym dotacja z funduszy Województwa Małopolskiego 131.701,71 zł, wkład własny 285.806,44 zł. W ramach zadania zrobiono 447 metrów nawierzchni betonowej oraz utwardzenie poboczy.


Projekt został współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.


Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować